Unit 2.2

Be going to


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Be going to formula attiecas uz nākotni {skatīties Be going to, A1 līmenis}.

Form

 {Skatīties Be going to, A1 līmenis}.

Example

Pareģojumi

 • The profit is low. We are going to go bankrupt.
 • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
 • The profit is low. Are we going to go bankrupt?

Lietas, kas notiks

 • Look at the sky. It is going to rain.
 • Look at the sky. It is not going to rain.
 • Look at the sky. Is it going to rain?

Pavēles

 • You are going to talk to the boss!
 • He is going to work as a babysitter.
 • They are not going to meet with the client.

Use

Nākotnes laiku izmanto kopā ar be going to formulu, lai runātu, noliegtu vai jautātu par:

 • Pareģojumiem (pamatojoties uz to, kas ir zināms tagad);
 • Lietām, kas notiks (par ko ir pārliecība);
 • Pavēlēm (apgalvojuma un nolieguma formās).

Summary

Be going to var izmantot, lai izteiktu pareģojumus, lietas, kas notiks, un pavēles.

Piemēram:
— “I am going to work on an important project next month.” =  be going to
♦ “I am working on an important project next month.” = present continuous

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licence