Unit 2.2

Be going to

Verb Phrase

Be going to formula attiecas uz nākotni {skatīties Be going to, A1 līmenis}.

 {Skatīties Be going to, A1 līmenis}.

 1. Pareģojumi
  • The profit is low. We are going to go bankrupt.
  • The profit is high. We are not going to go bankrupt.
  • The profit is low. Are we going to go bankrupt?
 2. Lietas, kas notiks
  • Look at the sky. It is going to rain.
  • Look at the sky. It is not going to rain.
  • Look at the sky. Is it going to rain?
 3. Pavēles
  • You are going to talk to the boss!
  • He is going to work as a babysitter.
  • They are not going to meet with the client.

Nākotnes laiku izmanto kopā ar be going to formulu, lai runātu, noliegtu vai jautātu par:

 1. Pareģojumiem (pamatojoties uz to, kas ir zināms tagad);
 2. Lietām, kas notiks (par ko ir pārliecība);
 3. Pavēlēm (apgalvojuma un nolieguma formās).

Be going to var izmantot, lai izteiktu pareģojumus, lietas, kas notiks, un pavēles.

Piemēram:
— “I am going to send him an email about my decision.” = Izmantojam be going to, lai parādītu runātāja nodomu nosūtīt e-pastu, bet tas vēl nav plānots.
♦ “I am sending him an email about my decision tonight.” = Izmantojam present continuous, lai runātu par nākotni [future] un parīdītu, ka runātājs plāno nosūtīt e-pastu.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu