Unit 3.1

Atgriezeniskie vietniekvārdi

Pronouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Vietniekvārdi [pronouns] ir vārdi, kurus izmanto, lai izvairītos no lietvārda atkārtošanās {skatīties Personas vietniekvārdi, A1 līmenis}.

Atgriezeniskos vietniekvārdus [reflexive pronouns] izmanto, lai uzsvērtu teikuma priekšmetu.

Form

Atgriezeniskos vietniekvārdus var dēvēt par piederības īpašības vārdu un vārda self (selves daudzskaitlim) kombināciju.

Subject PronounReflexive Pronoun
Imyself
Youyourself
Hehimself
Sheherself
Ititself*
Weourselves
Youyourselves
Theythemselves

*(priekšmets/dzīvnieks)

Example

  • I baked this cake myself (nobody helped me).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Atgriezeniskos vietniekvārdus parasti lieto, lai izteiktu darbības, kurās priekšmets un subjekts attiecas uz vienu un to pašu cilvēku vai lietu. Citos vārdos, cilvēks, kas izpilda darbību, ir arī tas cilvēks, kas to pieredz.

Summary

Atgriezeniskos vietniekvārdus [reflexive pronouns] izmanto, lai uzsvērtu teikuma priekšmetu. Tos var atšķirt pēc skaita (-self ir vienskaitlim, -selves ir daudzskaitlim) un dzimtes.

Tie ir: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves un themselves.

Piemēram:
— “I have to prepare myself for the shopping centre.” = Myself attiecas uz subjektu (I).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping centre.” = My attiecas uz priekšmetu (clothes).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A2 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu