Unit 3.1

Povratni zaimki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo zato, da se izognemo ponavljanju samostalnikov {glej Zaimki – Osebek, stopnja A1}.

Povratne zaimke [reflexive pronouns] uporabljamo za poudarjanje osebka v povedi.

Form

Povratne zaimke lahko dojemamo kot kombinacijo svojilnih pridevnikov in besede self (selves v množini).

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(object/animal)

Example

  • I baked this cake myself (nobody helped me).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Povratne zaimke ponavadi uporabljamo za izražanje dejanj, v katerih se osebek in povedek nanašata na isto osebo ali stvar. Z drugimi besedami, oseba, ki je vršilec dejanja, je hkrati tudi oseba, ki je izpostavljena dejanju in ga izkusi.

Summary

Povratne zaimke [reflexive pronouns] uporabljamo za poudarjanje osebka v povedi. Ločujemo jih glede na število (-self v ednini, -selves v množini) in spol.

Povratni zaimki: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves in themselves.

Na primer:
— “I have to prepare myself for the shopping center.” = Myself se nanaša na osebek (I).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping center.” = My se nanaša na predmet (clothes).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License