Unit 3.1

Povratni zaimki

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo zato, da se izognemo ponavljanju samostalnikov {glej Zaimki – Osebek, stopnja A1}.

Povratne zaimke [reflexive pronouns] uporabljamo za poudarjanje osebka v povedi.

Form

Povratne zaimke lahko dojemamo kot kombinacijo svojilnih pridevnikov in besede self (selves v množini).

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(object/animal)

Example

  • I baked this cake myself (nobody helped me).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Povratne zaimke ponavadi uporabljamo za izražanje dejanj, v katerih se osebek in povedek nanašata na isto osebo ali stvar. Z drugimi besedami, oseba, ki je vršilec dejanja, je hkrati tudi oseba, ki je izpostavljena dejanju in ga izkusi.

Summary

Povratne zaimke [reflexive pronouns] uporabljamo za poudarjanje osebka v povedi. Ločujemo jih glede na število (-self v ednini, -selves v množini) in spol.

Povratni zaimki: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves in themselves.

Na primer:
— “I have to prepare myself for the shopping center.” = Myself se nanaša na osebek (I).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping center.” = My se nanaša na predmet (clothes).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License