Unit 5.2

Glagoli, ki jim sledijo glagolniki in nedoločniki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Obstajajo glagoli, ki jim sledijo glagolniki [gerunds] ali nedoločniki [infinitives].

Form

Glagoli, ki jim sledi glagolnik (glagol, ki se obnaša kot samostalnik) ali nedoločnik (osnovna oblika glagola, pred katerim stoji to) imajo strukture:

 • Najpogosteje rabljeni glagoli + glagolnik [glagol + -ing] so: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
 • Najpogosteje rabljeni glagoli + nedoločnik [to + glagol] so: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Example

 • Glagoli + glagolniki
  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.
 • Glagoli + nedoločniki
  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Use

Glagol +  glagolnik/nedoločnik uporabljamo, če želimo po glagolu dodati še eno dejanje. Nekatere glagole uporabljamo skupaj z glagolniki in nekatere z nedoločniki; ne obstaja pravilo, ki bi jih razlikovalo.

Summary

Nekaterim glagolom mora slediti glagolnik [gerund] (glagoli, ki se obnašajo kot samostalniki) ali nedoločnik [infinitive] (to + glagol). Ne obstaja pravilo na to temo, zaradi česar se jih moramo naučiti na pamet.

 • Najpogosteje rabljeni glagoli, ki jim sledi glagolnik so: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
 • Najpogosteje rabljeni glagoli, ki jim sledi nedoločnik so: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Na primer:
— “I admit loving you.” = Glagolu admit sledi glagolnik
— “I decided to marry him.” =Glagolu decide sledi nedoločnik.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License