A Gerund és a Főnévi Igenév az Igék Után

Introduction

Néhány ige után gerund-öt vagy főnévi igenevet [infinitive] kell használni.

Form

Az igéknek, amelyek után gerund (az ige főnévi funkciójú) vagy főnévi igenév (az ige alap alakja előtt to áll) áll, a következő a szerkezete:

  • A leggyakrabban használt ige + gerund [verb + -ing] szerkezetek: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
  • A leggakrabban használt ige + főnévi igenév [to + ige] szerkezetek: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Example

Ige + gerund

  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.

Ige + főnévi igenév

  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Use

Az ige + gerund/főnévi igenevet akkor használjuk, ha egy másik cselekvés követi az igét. Néhány igét a gerund-del, másokat a főnévi igenévvel használunk, és nincs szabály, amely megkülönbözteti őket.

Summary

Néhány ige után gerund-öt (főnévként működő ige) vagy főnévi igenevet (to + ige) kell használni. Nincs szabály a topikra vonatkozóan, fejből kell őket megtanulni.

  • A leggyakrabban használt ige + gerund [verb + -ing] szerkezetek: admit, avoid, celebrate, dislike, suggest, give up, miss, tolerate
  • A leggyakrabban használt ige + főnévi igenév [to + ige] szerkezetek: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Például:
— “I admit loving you.” = Az admit ige után gerund áll.
— “I decided to marry him.” = A decide ige után főnévi igenév áll.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a gerund és a főnévi igenév használatát az igék után, kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License