Unit 5.2

Gerund və Məsdər izləyən fellər

Advertising

Introduction

Bəzi fellər var ki, onları gerund [gerund] və ya məsdər [infinitive] izləməlidir.

Form

Bəzi fellər gerund [gerund] ilə, bəziləri məsdər [infinitive] ilə istifadə olunur.Onları ayırmaq üçün heç bir qayda yoxdur, buna görə onları əzbərdən öyrənməlisiniz.

Gerund [gerund] (isim kimi çıxış edən bir fel) və ya məsdər [infinitive] (əvvəlindəki felin əsas forması) izləyən fellər bu quruluşlara malikdir:

  • Ən çox istifadə olunanlar verbs + gerund [verb + ing] bunlardır: admitavoidcelebratedislikegive upmiss, suggesttolerate
  • Ən çox istifadə olunanlar verbs + infinitive [to + verb] bunlardır: agreecaredecidehopemanagepretendseemwait

Example

Fellər + gerund

  • They admitted having separated.
  • He avoided saying his nationality.
  • She celebrated passing her driving test.

Fellər + məsdər

  • We agreed to pay for the end of the year party.
  • She just doesn’t care to be present at the birth.
  • decided to travel for a year.

Use

Bir feli başqa bir hərəkətlə izləmək istəyiriksə, fel + gerund [gerund]/məsdər [infinitive] istifadə edirik.

DİQQƏT: Bir feldən sonra bir gerund və ya məsdər istifadə edə bilərik, amma həmişə mənası eyni olmazdı.

Summary

Müəyyən felləri gerund [gerund] (isim kimi çıxış edən fellər) və ya məsdər [infinitive] (to + fel) ilə izləmək lazımdır. Bu mövzu ilə bağlı heç bir qayda yoxdur, buna görə onları əzbərdən öyrənməlisiniz.

  • Gerundun [gerund] ardından ən çox istifadə edilən fellər [verbs] bunlardır: admit, avoid, celebrate, dislike, give up, miss, suggest, tolerate
  • Məsdəri [infinitive] ardından ən çox istifadə olunan fellər [verbs] bunlardır: agree, care, decide, hope, manage, pretend, seem, wait

Misal üçün:
— “I admit loving you.” = The verb admit is followed by a gerund.
— “I decided to marry him.” = The verb decide is followed by an infinitive.

DİQQƏT: Bəzi hallarda məna fərqlidir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License