Unit 11.1

Wh- Sual Sözləri: Kim…?

Advertising

wIntroduction

Wh- sualları [wh- questions] həmişə wh- sual sözlərindən [wh- question words] biri ilə başlayır (sual əvəzlikləri), hansı məlumatların axtarıldığını bilmək üçün [A1 səviyyəsində, wh- suallarının [wh- questions] hazırki formasına baxa bilərsiniz].

Kim [who] əvəzliyi bir Wh- sualıdır hansıki hərəkətin mövzusu haqqında soruşmaq üçün istifadə olunur.

Form

Kim [who] əvəzliyi, üçüncü şəxsin təkliyi ilə üst-üstə düşən və cümlənin subyekti kimi çıxış edən sorğu əvəzliyidir.

Kim [who] ilə verilən suallar bu quruluşa sahibdirlər:

Who + verb (third person singular) + …?

Example

  • Who works at the Red Cross?
  • Who has help?
  • Who belongs to a political party?

Use

Hərəkətin mövzusu barədə soruşmaq üçün kim [who] istifadə edirik.

Summary

Kim [who] bir wh- sual [wh- question] sözüdür hansıki hərəkətin mövzusu haqqında soruşmaq üçün istifadə olunur. Bu əvəzlik üçüncü şəxsin təkliyi ilə üst-üstə düşür və cümlənin subyekti kimi çıxış edir.

Misal üçün:
— “Who wants ice cream?” = Kimsə haqqında bir şey soruşmaq üçün kim [who] istifadə edirik.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License