Unit 11.1

Wh- Sual Sözləri: Kim…?

Contributors

wIntroduction

Wh- sualları [wh- questions] həmişə wh- sual sözlərindən [wh- question words] biri ilə başlayır (sual əvəzlikləri), hansı məlumatların axtarıldığını bilmək üçün [A1 səviyyəsində, wh- suallarının [wh- questions] hazırki formasına baxa bilərsiniz].

Kim [who] əvəzliyi bir Wh- sualıdır hansıki hərəkətin mövzusu haqqında soruşmaq üçün istifadə olunur.

Form

Kim [who] əvəzliyi, üçüncü şəxsin təkliyi ilə üst-üstə düşən və cümlənin subyekti kimi çıxış edən sorğu əvəzliyidir.

Kim [who] ilə verilən suallar bu quruluşa sahibdirlər:

Who + verb (third person singular) + …?

Example

  • Who works at the Red Cross?
  • Who has help?
  • Who belongs to a political party?

Use

Hərəkətin mövzusu barədə soruşmaq üçün kim [who] istifadə edirik.

Summary

Kim [who] bir wh- sual [wh- question] sözüdür hansıki hərəkətin mövzusu haqqında soruşmaq üçün istifadə olunur. Bu əvəzlik üçüncü şəxsin təkliyi ilə üst-üstə düşür və cümlənin subyekti kimi çıxış edir.

Misal üçün:
— “Who wants ice cream?” = Kimsə haqqında bir şey soruşmaq üçün kim [who] istifadə edirik.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License