Unit 10.2

Ümumi Sifət və Ədat Birləşmələri

Advertising

Introduction

Ədatlar [prepositions] cümlə ilə bağlı əlavə təfərrüatlar verdikləri üçün vacibdir.

Sifətlər [adjectives] bir insanı və ya bir şeyi dəyişdirmək və ya təsvir etmək üçün bir cümlə daxilində iki fərqli vəziyyətdə yerləşdirilə bilən təyinedicilərdir. Müəyyən sifətlər [adjectives] yalnız xüsusi ədatlar [prepositions] ilə istifadə olunur.

Form

Müəyyən sifətləri izləyən ən çox istifadə edilən ədatlar [prepositions] bunlardır: atforinofto.

Cümlələrdə bu ədatlardan əvvəl gələn sifət [adjectives] nümunələri bunlardır:

 • Angrybadbrilliantgoodluckypresentslowterrible… + at + …
 • Famousgratefulknownpreparedresponsiblesorry… + for + …
 • Dressedinterestedinvolvedskilled… + in + …
 • Afraidashamedawarebaddifficultfulljealousmadeproudscaredtired… + of + …
 • Addicted, connected, engagedfriendlygratefullimitedmarriedpolite… + to + …

Example

At

 • The audience is angry at the musician.
 • She is good at drawing.
 • All students should be present at the theatre play, it’s compulsory.

For

 • I am very sorry for your loss.
 • Smoking is extremely bad for you.
 • The novel was too difficult for his class.

In

 • I’m interested in modern art.
 • She is involved in promoting modern music.
 • They both are skilled in chemistry and mathematics.

Of

 • The director is very proud of his movie.
 • Jason was ashamed of his behavior.
 • She is full of energy.

To

 • I think I’m a bit addicted to music.
 • He doesn’t feel connected to his country at all.
 • My sister is married to an English photographer.

Use

Bir şeyi ifadə etmək üçün müəyyən sifətlərlə [adjectives] bəzi ədatlardan [prepositions] istifadə edirik, lakin bunları bir cümlədə necə birləşdirməyə dair qrammatik qaydalar yoxdur.

Summary

Ədatlar [prepositions] cümlə haqqında əlavə məlumat verdikləri üçün vacibdir. Müəyyən sifətlərdən yalnız xüsusi ədatlarla istifadə edə bilərik. Bu mövzu ilə bağlı heç bir qayda yoxdur, buna görə onları əzbərdən öyrənməlisiniz.

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır:

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famousknown, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …
 • Bad, difficult, full, jealous, madescared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, friendlylimitedpolite… + to + …

Misal üçün:
— “She is good at being a good friend.” = Biz həmişə yaxşı olamq [good+ at]  ədatını birlikdə işlədirik.
— “I am responsible for the adverts.” = Biz həmişə cavabdeh olmaq [responsible + for] ədatını birlikdə işlədirik.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License