Unit 4.1

Birinci Şərti

Advertising

Introduction

Şərti cümlə [conditional sentence] ümumiyyətlə iki hissədən ibarətdir: əgər … etsən … olar [if-clause] (və ya şərti maddə) şərti ifadə edən, əsas cümlə [main clause] həmin vəziyyətin nəticəsini ifadə edir.

Birinci şərti [first conditional] gələcək şərtləri və nəticələri ifadə etmək və ya mümkün olan bir şeyi ifadə etmək üçün istifadə edirik.

Form

Birinci şərti [first conditional] iki bəndin yaratdığı cümlədir, əgər … etsən … olar [if-clause] (biz bəndə if ilə başlayırıq) və əsas bənd.

əgər … etsən … olar [if-clause] işlədərkən İndiki sadə [present simple] istifadə edirik (baxmayaraq ki gələcək bir vəziyyətdən danışırıq), və əsas bənddəgələcək sadə [future simple] işlədirik.

Cümlələrin sırası mənanı dəyişdirmir, buna görə də bu ifadələrin meydana gəlməsinin iki yolu vardır:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Present Simple , Simple Future

və ya

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Simple Future if + Present Simple

DİQQƏT: Birinci Şərtdə əgər … etsən … olar [if-clause] işlədərkən biz əgər [if] yerinə nə zaman [when] istifadə edə bilmərik.

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

Biz birinci şərti [first conditional] belə ki (if- əgər) istifadə edirik həqiqətən mümkün olan və ya gələcəkdə baş verəcək bir şeyi ifadə etmək üçün. Şərtin nəticəsi olan (if- əgər) qeyri-müəyyəndir.

Summary

Şərti cümlə iki hissədən ibarətdir: əgər … etsən … olar [if-clause] (şərt) və əsas cümlə [main clause] (şərtin nəticəsi).

Birinci şərti [first conditional] müəyyən olmayan, lakin baş vermə ehtimalı çox olan və ya gələcəkdə baş verməli olan şərtlərin nəticəsini ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Struktur:

Biz əgər [if] sözü ilə başlayırıq və indiki sadə bəndi izləyirik, bir vergül və gələcək sadə bənd. Biz həm də gələcək sadə bəndlə əgər [if] sözünü və indiki sadə bəndini izləyərək başlaya bilerik (burada vergüldən istifadə etmirik).

Misal üçün:
— “If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Maddənin birinci hissəsi, ikincisində ifadə olunan nəticəni mümkün edən şərtdir.
— “I will go to the supermarket if you tell me what to buy.” = Maddənin birinci hissəsi ikincidə ifadə olunan şərtin nəticəsidir.

Qeyd: biz nə zaman [when] istifadə etmirik.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License