Unit 4.1

Birinci Şərti

Contributors

Introduction

Şərti cümlə [conditional sentence] ümumiyyətlə iki hissədən ibarətdir: əgər … etsən … olar [if-clause] (və ya şərti maddə) şərti ifadə edən, əsas cümlə [main clause] həmin vəziyyətin nəticəsini ifadə edir.

Birinci şərti [first conditional] gələcək şərtləri və nəticələri ifadə etmək və ya mümkün olan bir şeyi ifadə etmək üçün istifadə edirik.

Form

Birinci şərti [first conditional] iki bəndin yaratdığı cümlədir, əgər … etsən … olar [if-clause] (biz bəndə if ilə başlayırıq) və əsas bənd.

əgər … etsən … olar [if-clause] işlədərkən İndiki sadə [present simple] istifadə edirik (baxmayaraq ki gələcək bir vəziyyətdən danışırıq), və əsas bənddəgələcək sadə [future simple] işlədirik.

Cümlələrin sırası mənanı dəyişdirmir, buna görə də bu ifadələrin meydana gəlməsinin iki yolu vardır:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Present Simple , Simple Future

və ya

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Simple Future if + Present Simple

DİQQƏT: Birinci Şərtdə əgər … etsən … olar [if-clause] işlədərkən biz əgər [if] yerinə nə zaman [when] istifadə edə bilmərik.

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

Biz birinci şərti [first conditional] belə ki (if- əgər) istifadə edirik həqiqətən mümkün olan və ya gələcəkdə baş verəcək bir şeyi ifadə etmək üçün. Şərtin nəticəsi olan (if- əgər) qeyri-müəyyəndir.

Summary

Şərti cümlə iki hissədən ibarətdir: əgər … etsən … olar [if-clause] (şərt) və əsas cümlə [main clause] (şərtin nəticəsi).

Birinci şərti [first conditional] müəyyən olmayan, lakin baş vermə ehtimalı çox olan və ya gələcəkdə baş verməli olan şərtlərin nəticəsini ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Struktur:

Biz əgər [if] sözü ilə başlayırıq və indiki sadə bəndi izləyirik, bir vergül və gələcək sadə bənd. Biz həm də gələcək sadə bəndlə əgər [if] sözünü və indiki sadə bəndini izləyərək başlaya bilerik (burada vergüldən istifadə etmirik).

Misal üçün:
— “If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Maddənin birinci hissəsi, ikincisində ifadə olunan nəticəni mümkün edən şərtdir.
— “I will go to the supermarket if you tell me what to buy.” = Maddənin birinci hissəsi ikincidə ifadə olunan şərtin nəticəsidir.

Qeyd: biz nə zaman [when] istifadə etmirik.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License