Unit 5.2

Şəxsi: Məqsədin Məsdəri

Advertising

Introduction

Birinin məqsədini (bir hərəkətin səbəbi və ya məqsədi) ifadə etmək üçün məsdər [infinitive] quruluşdan istifadə edə bilərik.

Form

Məqsəd məsdəri [infinitive of purpose] əsas bəndin mövzusunun və hərəkətin icraçısının (məsədər tərəfindən ifadə olunan) eyni olmasıdır.

Məqsəd məsdərinin [infinitive of purpose] (to work – işləmək) quruluşu məsdər [to-infinitive] (to work – işləmək) ilə eynidir.

Məqsədi ifadə etmək üçün fərqli strukturlar var: to… /in order to… /so as to…

İnkar [negative] forma yaratmaq üçün, biz məsdərdən [to-infinitive] öncə yox [not] əlavə edirik.

Example

 • I went outside to help my mom.
  I went outside not to help my mom. (to do something else besides helping my mom)
 • He called me to invite us to the beach.
 • We travelled to see our classmates.

 

 • I went outside in order to help my mom.
  I went outside in order not to help my mom. (avoiding to help my mom)
 • I went outside in order to understand what my mom says.

 

 • I went outside so as to help my mom.

Use

Bir insanın məqsədini ifadə etmək üçün məqsəd məsdərindən [infinitive of purpose]  istifadə edirik. O bir şeyin səbəbi barədə məlumat verir.

Vəziyyətləri ifadə etmək üçün mənasına oxşar olan bu strukturlardan istifadə edə bilərik:

 • in order to … daha formal görünmək
 • so as to gündəlik istifadə üçün
 • to … yuxarıdakı bu iki formanın qısa forması

Summary

Məsdər [to-infinitive] quruluşu  kiminsə məqsədini ifadə etmək üçün istifadə olunur.

Məqsədi ifadə etmək üçün fərqli strukturlar var: to…, in order to…, so as to…

İnkar [negative] forma yaratmaq üçün, biz məsdərdən [to-infinitive] öncə yox [not] əlavə edirik.

Misal üçün:
— “I have to find an excuse to go to the cinema with them.” = Subyekt, kinoya getmək məqsədini ifadə edir.
— “I have to find an excuse not to go to the cinema with them.” = Subyekt, kinoya getməmək məqsədini dilə gətirir.

QEYD: Biz in order toso as to sabit fellərdən əvvəl istifadə edirik, hansılar ki appearhave, know, seemunderstand… və inkar formasında isə in order not to işlədirik əgər məqsəd bir şeydən çəkinməkdirsə.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License