Unit 2.2

Gələcək üçün İndiki Davamedici Zaman

Introduction

Gələcək [future], gələcəkdəki hadisələri proqnozlaşdırmaq və ya ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

İndiki davamedici [present continuous] zamandan istifadə etdikdə sabit planlara müraciət edirik.

{ A1 səviyyəsindəki indiki dəvamediciyə [present continuous] baxın}.

Form

{ A1 səviyyəsindəki indiki dəvamediciyə [present continuous] baxın}.

Example

  • She‘s having a job interview next week.
  • She isn’t having a job interview next week.
  • Is she having a job interview next week?

Use

İndiki dəvamedici zaman planlaşdırılan gələcək fəaliyyətlər və ya vaxtı əvvəlcədən müəyyən edilmiş sabit tənzimləmələrdən ifadə etmək, inkar etmək və ya soruşmaq üçün istifadə olunur.

Summary

İndiki davamedici [present continuous] zaman gələcəyi ifadə etmək və ya sabit planlara istinad etmək üçün istifadə edilə bilər.

Məsələn:
— “I am working on an important project the whole month.” = Yaxın gələcəyi ifadə etmək istədikdə (yaxın gələcək) indiki dəvamedi [present continuous] istifadə olunur.
♦ “I am working on an important project the whole month.” = İndiki vəziyyəti ifadə etmək üçün (indi) indiki dəvamedici [present continuous] istifadə edilir .
♦ “I will work on an important project the whole month.” = Daha uzaq bir dövrü ifadə etmək üçün (gələcək) gələcək [future simple] zaman istifadə olunur.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License