Unit 7.1

Qeyri-Müəyyən Əvəzliklər: Bir şey və Heç bir şey

Advertising

Introduction

Əvəzliklər [pronouns] ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunan sözlərdir.

Qeyri-müəyyən əvəzliklər [indefinite pronouns] heç bir konkret şəxsə, şeyə və ya miqdara aid deyildir.

Bir şey [something] təyin edilməmiş miqdarda obyektlərə aiddir, halbuki heç bir şey [nothing] yox olan obyektlərə aiddir.

Form

Bir şey [something] cümlənin və ya sualın mövzusu və ya obyekti kimi istifadə edilə bilər. Biz onu tək, müsbət cümlələrdə istifadə edirik.

Quruluşlar bunlardır:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Heç bir şey [nothing] cümlənin və ya sualın mövzusu və ya obyekti kimi istifadə edilə bilər. Biz onu inkar cümlələrdə istifadə edə bilmərik, çünki onsuz da mənfi bir məna daşıyır.

Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Bir şey

  • I need something to clean the microwave.
  • Something smells terrible in the kitchen.

Heç bir şey

  • There is nothing in the dishwasher.
  • Right now, nothing is in a good state.

Use

Müəyyən bir şəxsə, bir şeyə və ya bir miqdara istinad etməmək üçün qeyri-müəyyən əvəzliklərdən [indefinite pronouns] istifadə edirik:

  • Bir şey [something] təyin olunmamış bir şeyi ifadə edir;
  • Heç bir şey [nothing] tək bir obyektə aid deyil.

Summary

Qeyri-müəyyən əvəzliklər [indefinite pronouns] heç bir konkret şəxsə, şeyə və ya miqdara aid deyildir.

Qeyri-müəyyən əvəzlik bir şey [something], təyin olunmamış bir şeyi və ya qeyri-müəyyən miqdarda şeyləri təsvir etmək üçün istifadə olunur. Qeyri-müəyyən əvəzlik bir şey [something], bir feldən və ya köməkçi feldən əvvəl və ya sonra qoyulur.

Qeyri-müəyyən əvəzlik heç bir şey [nothing], heç bir obyekti təsvir etmək üçün istifadə olunmur. Qeyri-müəyyən əvəzlik heç bir şey [nothing], bir feldən əvvəl və ya sonra və yaxud köməkçi feldən sonra qoyulur.

Misal üçün:
— “There is something in the fridge.” = Bir şey [something] bir obyektin və ya obyektlərin mövcudluğunu göstərmək üçün istifadə olunur.
— “There is nothing in the fridge.” = Heç bir şey [nothing] hər hansı bir obyektin olmadığını göstərmək üçün istifadə olunur.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License