Unit 10.2

Ədat Felləri

Advertising

Introduction

Ədat felləri [prepositional verbs] bir cümlədə baş söz və fel birləşməsinin nəticəsindən ibarətdir.

Ədat fellərində [prepositional verbs] hər feldən sonra bir ədat gələ bilər.

Form

Ədat felləri [prepositional verbs] fellərdən  və ədatlardan ibarətdir. Onların həmişə bir obyekti var hansıki dərhal ədatdan sonra gəlir və ədat fel ilə obyekt arasında bağlayıcı rolununu oynayır (ümumiyyətlə isim və ya əvəzlik), o ədat fellərini keçid halına gətirir. Ədat fellər hissəcik hərəkət qaydasını qəbul etmir.

Ədat ifadələri bu quruluşa malikdir:
… + verb + preposition + object + …

Fellərlə [verbs] ən çox istifadə edilən ədatlar [prepositions] bunlardır: about, at, for, from, in, of, on, with

Ədat fellərinin [prepositional verbs] nümunələri bunlardır: agree with, beg for, believe in, laugh atlisten to, look at, remind of, wait forworry about

Example

  • She is knocking at the door of the post office.
  • They aren’t laughing at me.
  • I have to send him a fax. Could you remind me of that later?

Use

Ədat feli bütöv olaraq ayrı-ayrılıqda iki fərqli hissəyə uyğun olmayan bir mənaya sahib ola bilər.

Summary

Ədat felləri [prepositional verbs] hər feldən sonra bir ədat tərəfindən izlənir, sonra isə  isim və ya əvəzlik izləyir.

Fellərlə [verbs] ən çox istifadə edilən ədatlar [prepositions] bunlardır: about, at, for, from, in, of, on, with

Ədat fellərinin [prepositional verbs] nümunələri bunlardır: agree with, believe in, look at, remind of, wait forworry about

Misal üçün:
— “He waits for their answer every day.” / He waits their answer every day.” / He waits their answer for every day.”

QEYD: Bəzi zərflər də ədat kimi istifadə edilə bilər. Sözügedən fərq sözlüklərdə tapıla bilər.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License