Unit 3.2

Keçmiş davamedici Sual Halı

Advertising

Introduction

Keçmiş davamedici [past continuous] (or progressive – və ya mütərəqqi) keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddət ərzində hər an davam edən vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

Sual [interrogative] formasında ifadə edildikdə, keçmiş bir müddətdə baş verən hadisələr barədə sual vermək üçün istifadə olunur.

Form

Keçmiş davamedici [past continuous], sual [interrogative] formasında bu quruluşa malikdir:
Was/Were + subject + [verb + -ing] + …?

 • Was/were: to be – felinin keçmiş zaman formasıdır.
Was/Were Subject Verb + -ing Question
Mark
Was I working ?
Were you working ?
Was he/she/it working ?
Were we/you/they working ?

Example

Daha uzun arxa fon əməliyyatı daha qısa müddətlə kəsildi

 • Was I running in the park when you sent me that message?
 • Was she practising sport when I called her?
 • Were they watching TV when she got back from work?

Keçmişdə dəqiq bir zamanda meydana gələn hadisə

 • Was I running in the park at 9 o’clock?
 • Was she practising sport when I called her at 11:45?
 • Were they still watching TV when she returned from work at 7 o’clock?

Bir müddət fasiləsiz fəaliyyət davam edir

 • Was I running?
 • Was he crossing the road?
 • Were we watching TV during our break?

Keçmişdəki müddətin uzunluğu

 • Was I working in the bakery on the opposite road last summer?
 • Was she practising sport every day last year to prepare for the race?
 • Were they watching TV all day when they were teenagers?

Keçmiş eyni vaxtda hərəkətlər

 • Was I running while she was walking?
 • Was she practising sport while her mother was cooking?
 • Were we talking while the kids were watching TV?

Keçmişdə baş verən hərəkətlərin ardıcıllığı

 • Were the kids playing on the grass, their parents sitting on the fence and teenagers running when you went to the park?
 • Was her mother working on the laptop, her father watching TV and her sister studying when she went home?
 • Were the patients reading magazines, talking on the phone and was the secretary typing anything on the computer while you were waiting at the doctor today?

Təkrarlanan və ya bezdirici bir hərəkət (həmişə ilə)

 • Was I always going late to class?
 • Was she doing sport everyday for years to become a good athlete?
 • Were they always watching TV on high volume late at night?

Use

Biz keçmiş davamedici [past continuous] zamandan, onun sual [interrogative] formasından sual vermək istifadə edirik:

 • Daha uzun bir fon əməliyyatı gözlənilməz daha qısa bir əməliyyatla kəsildi (daha uzun bir hadisə artıq davam edərkən birdən bir şey olur);
 • Keçmişdə dəqiq bir zamanda baş verən bir hadisə (tarix, saatı ifadə etmək və ya keçmiş bir zamanda baş verən bir hadisə haqqında konkret vaxt məlumatı vermək);
 • Bir müddətdir davam edən fasiləsiz bir hərəkət (uzun müddət ərzində keçmişdə davam edən hadisə);
 • Keçmişdəki müddətin uzunluğu (uzun müddət ərzində keçmişdə davam edən hadisə);
 • Keçmiş eyni vaxtda hərəkətlər (eyni vaxtda iki hadisə baş verdi);
 • Keçmişdə baş verən hərəkətlərin ardıcıllığı (ümumiyyətlə fərqli hadisələrin eyni vaxtda baş verdiyi bir vəziyyəti təsvir etmək üçün istifadə olunur);
 • Təkrarlanan və ya bezdirici bir hərəkət (təkrarlanan bir hadisənin ideyasını təklif edən həmişə və ya oxşar ifadələrlə).

Summary

Biz keçmiş davamedici [past continuous], onun sual [interrogative] formasından keçmişdə baş verən və müəyyən bir müddət ərzində hər an davam edən vəziyyətləri soruşmaq üçün istifadə edirik.

Keçmiş davamedicinin sual formasından istifadə etdikdə, mövzuya başlamadan öncə was və ya were itifadə edərək sual veririk və felin sonuna -ing artırırıq. (cümlə sual işarəsi ilə bitir).

Misal üçün:
— “Was I playing football when the phone rang?” = Biz keçmiş dəvamedicidən [past continuous] telefon çalanda bir şeyin kəsilib kəsilmədiyiniı soruşmaq üçün istifadə edirik.
♦ “Did I play football?” = Biz keçmiş sadədən [past simple] keçmişdə başlayan və nəticələnən bir hərəkət barədə soruşmaq üçün istifadə edirik.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License