Unit 2.1

Gələcək Sadə Sual Halı

Introduction

Gələcək [future], gələcək hadisələri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır. Gələcəklə bağlı proqnozları, inancları və ya niyyətləri təqdim etmək üçün gələcək sadə [future simple] quruluşundan istifadə edirik.

Sual [interrogative] şəklində ifadə edildikdə, fel mövzu haqqında bir şey soruşmaq üçün istifadə olunur.

Form

Gələcək sadə [future simple], sual [interrogative] formasında bu quruluşa malikdir:
Will + subject + verb + …?

Will Subject Verb Question
Mark
Will I/you/he/she/it work ?
Will we/you/they work ?

Example

Bəli/xeyr sualları

  • Will you bring your student card?
  • Will she wear her dress?
  • Will they leave a tip?

Wh- sualları

  • What will you wear tonight?
  • Where will the poor sit?
  • When will we finish these cheques?

Use

Biz gələcək sadənin [future simple] sual [interrogative] formasindan gələcək haqqında məlumat istəmək üçün istifadə edirik:

  • Bəli/xeyr suallarını vermək;
  • Wh- suallarını vermək.

Summary

Gələcək sadənin [future simple], sual [interrogative] formasından gələcəklə bağlı proqnozları, inancları və ya niyyətləri soruşmaq üçün istifadə edirik.

Nə zaman gələcək sadədən və onun sual formasından istifadə edirik biz will ilə başlayırıq, sonra isə mövzu və feli asas formada izləyirik (Cümlələr isə sual işareəsi ilə bitir).

Misal üçün:
— “Will you work on important projects next month?” = Gələcək sadə sual [future simple interrogative] cümləsində, biz olacaq [will] ilə başlayırıq və felin əsas forması olan getmək sözünü işlədirik (get).
♦ “Do you work on important projects?” = İndiki sadə sual [present simple interrogative] cümləsində, biz et [do] ilə başlayırıq və felin əsas forması olan işləmək sözünü işlədirik ().

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License