Unit 2.1

Gələcək Zamanın Sual Halı

Advertising

Introduction

Gələcək [future] zaman gələcək hadisələri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır. Gələcəklə bağlı proqnozları, inancları və ya niyyətləri təqdim etmək üçün gələcək [future simple] zamandan istifadə olunur.

Sual [interrogative] şəklində ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi təsdiqləyir.

Form

Gələcək zamanın sual halı bu quruluşa malikdir:

Will + mübtəda + fel + …?

Will Subject Verb Question
Mark
Will I/you/he/she/it work ?
Will we/you/they work ?

Example

Bəli/xeyr sualları

  • Will you bring your student card?
  • Will she wear her dress?
  • Will they leave a tip?

Wh- sualları

  • What will you wear tonight?
  • Where will the poor sit?
  • When will we finish these cheques?

Use

Gələcək zamanın sual halı gələcək haqqında məlumat almaq üçün istifadə olunur:

  • Bəli/xeyr suallarını vermək;
  • Wh- suallarını vermək.

Summary

Gələcək [future simple] zamanın sual [interrogative] halı gələcəklə bağlı proqnozları, inancları və ya niyyətləri soruşmaq üçün istifadə olunur.

Gələcək zamanın təsdiq halından istifadə edərkən cümlə will ilə başlayır daha sonra mübtəda və  felin əsas forması artırılır. (Cümlə sual işarəsi ilə bitir).

Məsələn:
— “Will you work on important projects next month?” = Gələcək zamanın sual [future simple interrogative] halı olan cümlədə will- sözü to work felinin əsas formasından əvvəl işlənir.
♦ “Do you work on important projects?” = İndiki qeyri-müəyyən zamanın sual [present simple interrogative] halı olan cümlədə do ilə başlayıb felin əsas forması olan to work sözü daha sonra işlədilir.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License