Unit 5.1

Aktiv və Pasif Sifətlər

Advertising

Introduction

Sifətlər [adjectives] bir insanı və ya bir şeyi dəyişdirmək və ya təsvir etmək üçün bir cümlə daxilində iki fərqli vəziyyətdə yerləşdirilə bilən təyinedicilərdir.

Sifətlər aktiv [active] və ya passiv [passive] səslə istifadə edilə bilər.

Form

Aktiv [active] və passiv sifətlər [passive adjectives] aşağıdakı kimi yaradıla bilər:

  • Aktiv sifətlər [active adjectives],  ing- şəkilçisi ilə.
  • Pasif sifətlər [passive adjectives], ed- şəkilçisi ilə.

Example

Aktiv sifətlər

  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.

Pasif sifətlər

  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Birinin və ya bir şeyin müəyyən bir təsirə səbəb olduğunu ifadə etmək üçün aktiv sifətlərdən [active adjectives] istifadə edirik.

Birinin və ya bir şeyin bir hiss və ya duyğu yaşadığını ifadə etmək üçün passiv sifətlərdən [passive adjectives] istifadə edirik.

Summary

Sifətlər ya aktiv [active], ya da passiv [passive] səs olmaqla mənada əhəmiyyətli fərq verərək istifadə edilə bilər.

  • Aktiv sifətlər [active adjectives],  ing- şəkilçisi, müəyyən bir hadisə və ya təsirə səbəb olan bir şeyin və ya birinin fikrini ifadə etmək.
  • Pasif sifətlər [passive adjectives], ed- şəkilçisi, müəyyən bir hadisə və ya təsiri yaşayan bir şeyin və ya birinin fikrini ifadə etmək.

Misal üçün:
— “This class was boring!” = Aktiv səsi istifadə edirik, çünki darıxdırıcı [boring] vəziyyətə səbəb olan sinifdir.
— “I was bored during the lesson.” = Passiv səsdən istifadə edirik, çünki subyekt (mən) hərəkəti yaşayan və cansıxıcı olur [gets bored].

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License