Unit 10.1

Gücləndiricilər və Yüngülləşdiricilər

Contributors

Introduction

Zərflər [adverbs] bənddəki digər elementlərin dəyişdiricisi kimi fəaliyyət göstərən ifadələrdir. Onlar geniş bir məlumat təmin edə bilirlər.

Dərəcə zərfləri [adverbs of degree] bir hərəkətin və ya sifətin intensivliyi haqqında məlumat vermək üçün istifadə olunur {A1 səviyyəsindəki dərəcə zərflərinə [adverbs of degree] baxın}.

Gücləndiricilər [intensifiers] və yüngülləşdiricilər [mitigators] dərəcə zərflərinin [adverbs of degree] bir hissəsidir..

Form

{A2 səviyyəsindəki dərəcə zərflərinə [adverbs of degree] baxın}.

Intensifiers

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: tamamilə, yüksək dərəcədə, inanılmaz dərəcədə, xüsusən də, tamamilə …

Mitigators

Ən çox istifadə edilənlər bunlardır: kifayət qədər, olduqca (qeyri-rəsmi), əksinə, biraz…

Example

Intensifiers

  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • The climate was highly dry.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.

Mitigators

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

Sözləri və ifadələri daha güclü [stronger] etmək üçün gücləndiricilərdən [intensifiers] istifadə edirik.

Sözləri və ifadələri daha zəif [weaker] etmək üçün yüngülləşdiricilərdən [mitigators] istifadə edirik.

Summary

Gücləndiricilər [intensifiers] və yüngülləşdiricilər [mitigators] iki növ dərəcə zərflərindən [adverbs of degree] ibarətdir. Sözləri və ya ifadələri vurğulamaq üçün gücləndiricilərdən istifadə edirik, yüngülləşdiricilər bu sözlərə və ifadələrə vurğunu o qədər də güclü etmir.

Ən çox istifadə olunan gücləndiricilər [intensifiers] bunlardır: tamamilə, yüksək dərəcədə, inanılmaz dərəcədə, xüsusən də, tamamilə …

Ən çox istifadə olunan yüngülləşdiricilər [mitigators] bunlardır: olduqca, olduqca, daha az,…

Misal üçün:
— “I am absolutely sure he is lying.” = Yalan danışma ehtimalı yüksəkdir, buna görə də gücləndiricidən [intensifier] istifadə edirik.
— “I am fairly sure that he is lying.” = Yalan danışma ehtimalı azdır, buna görə bir yüngülləşdiricidən [mitigator] istifadə edirik.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License