Unit 11.1

Wh- Sualları Keçmiş Formada

Advertising

Introduction

Wh- sualları [wh- questions] həmişə wh- sual sözlərindən [wh- question words] biri ilə başlayır (sual əvəzlikləri), hansı məlumatların axtarıldığını bilmək üçün [A1 səviyyəsində, Wh- suallarının hazırki formasına baxa bilərsiniz].

Wh- sualları keçmiş zamanda [wh- questions in the past], keçmişdən məlumat istəmək üçün istifadə olunur.

Form

[A1 səviyyəsində, Wh- suallarının hazırki formasına baxa bilərsiniz]

Keçmiş zamanda (həm sadə, həm də davamedici), köməkçi və modal fellərin keçmiş formalarından [past forms] istifadə edirik.

Wh- suallarının keçmiş formadakı [wh- questions in past form] quruluşu:

 • With an auxiliary verb:
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + verb +…?
 • With a modal verb:
  Wh- question word + modal verb (past form) + subject + verb + …?
 • Without an auxiliary verb:
  What/who + verb (past form) + …?
  Which/whose + noun + verb (past form) + …?

Example

 1. When was the Second World War?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why did she move to London?
 4. Which course did you choose?
 5. What did the director tell you?
 6. Whose child was that?
 7. Who ate all the chocolate
 8. Whom did he call?
 9. How did you get there?

Use

[A1 səviyyəsində, Wh- suallarının hazırki formasına baxa bilərsiniz]

Summary

Wh- sualları [wh- questions] bu wh-sual sözlərindən [wh- question words] biri ilə başlayır: [what], nə vaxt [when], harada [where], hansı [which], kim [who], kimə [whom], kimin [whose], niyə [why] və necə [how].

Wh-sual [wh- question] sözləri sualları təqdim edir.

Misal üçün:
— “Where did you buy this coat?” =  Harada [where] açıq sual [open question] təqdim edir, çünki sonsuz sayda cavab verə bilərsiniz.
♦ “Did you buy this coat in the new shop?” = Bəli/xeyr sualları [yes/no questions] qısa cavablar tələb edir, hansıki bəli [yes] və ya xeyr [no] kimi, bunlara qapalı suallar [closed questions] da deyilir.

QEYD: Köməkçilər (olmaq [be] / sahib olmaq [have]) və ya modal fellər (bacarmaq [can] / bilərdi [could] / olardı [would]) Wh- sualından sonra və mövzu qarşısında qoyulmalıdır.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License