Unit 5.1

To be used to – Sual Halı

Advertising

Introduction

Vərdiş etmək [to be used to] bizə tanış olan vərdişləri və adətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan bir quruluşdur.

Sual [interrogative] şəklində ifadə edildikdə, mövzunun adətləri barədə suallar vermək üçün istifadə olunur.

Form

Vərdiş etmək [to be used to], sual [interrogative] şəklində bu quruluşa malikdir:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

To Be Subject Used To Gerund Question
Mark
Am I used to working ?
Are you used to working ?
Is he/she/it used to working ?
Are we/you/they used to working ?

Example

  • Are they used to working in a big, modern city?
  • You have had long hair since you were a child so are you still used to it?
  • Is he used to the noise of the shower?

Use

Vərdiş etmək [to be used to] quruluşu soruşur, onun sual [interrogative] formasında kiminsə tanış olduğu, alışdığı şeyləri və ya fəaliyyətlərini.

Summary

Vərdiş etmək [to be used to] sual [interrogative] formasında bizə tanış olan vərdişlərdən və adətlərdən soruşmaq üçün istifadə edilir.

Sual şəklində öyrəşdiyimiz zaman, biz olmaq [to be] feli ilə subyekti izləniləcək feldən başlayırıq və vərdiş etmək [to be used to]  və ya  -ing ilə bitən fel və ya əvəzlik və ya isim ifadəsi (cümlə sual işarəsi ilə bitir).

Misal üçün:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Biz səhər yeməyinin mövzunun vərdişi olub olmadığını soruşuruq və müəyyən edirik.

QEYD: Onu istifadə etmək [to use to] ilə qarışdırmayın, o yalnız keçmiş zamandakı cümlələrdə görünə bilər.

Misal üçün:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Biz vərdiş etməyi [to be used to] mövzunun indi hərəkətə öyrəşdiyini soruşmaq üçün istifadə edirik.
♦ “Did you use to have breakfast in the morning?“= Biz  istifadə etmək [to use to] hərəkətin keçmişdə olub olmadığını soruşmaq, çünki bu artıq olmaz (“Did you used to have breakfast early in the morning?” = (Buradakı keçmiş zaman artıq did ilə göstərilmişdir).

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License