Unit 5.1

To be used to – Sual Halı

Introduction

Vərdiş etmək [to be used to] bizə tanış olan vərdişləri və adətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan bir quruluşdur.

Sual [interrogative] şəklində ifadə edildikdə, mövzunun adətləri barədə suallar vermək üçün istifadə olunur.

Form

Vərdiş etmək [to be used to], sual [interrogative] şəklində bu quruluşa malikdir:
To be + subject + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …?

To Be Subject Used To Gerund Question
Mark
Am I used to working ?
Are you used to working ?
Is he/she/it used to working ?
Are we/you/they used to working ?

Example

  • Are they used to working in a big, modern city?
  • You have had long hair since you were a child so are you still used to it?
  • Is he used to the noise of the shower?

Use

Vərdiş etmək [to be used to] quruluşu soruşur, onun sual [interrogative] formasında kiminsə tanış olduğu, alışdığı şeyləri və ya fəaliyyətlərini.

Summary

Vərdiş etmək [to be used to] sual [interrogative] formasında bizə tanış olan vərdişlərdən və adətlərdən soruşmaq üçün istifadə edilir.

Sual şəklində öyrəşdiyimiz zaman, biz olmaq [to be] feli ilə subyekti izləniləcək feldən başlayırıq və vərdiş etmək [to be used to]  və ya  -ing ilə bitən fel və ya əvəzlik və ya isim ifadəsi (cümlə sual işarəsi ilə bitir).

Misal üçün:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Biz səhər yeməyinin mövzunun vərdişi olub olmadığını soruşuruq və müəyyən edirik.

QEYD: Onu istifadə etmək [to use to] ilə qarışdırmayın, o yalnız keçmiş zamandakı cümlələrdə görünə bilər.

Misal üçün:
— “Are you used to having breakfast early in the morning?” = Biz vərdiş etməyi [to be used to] mövzunun indi hərəkətə öyrəşdiyini soruşmaq üçün istifadə edirik.
♦ “Did you use to have breakfast in the morning?“= Biz  istifadə etmək [to use to] hərəkətin keçmişdə olub olmadığını soruşmaq, çünki bu artıq olmaz (“Did you used to have breakfast early in the morning?” = (Buradakı keçmiş zaman artıq did ilə göstərilmişdir).

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License