Unit 1.2

For və Since İndiki Bitmiş Zamanla İstifadəsi

Advertising

Introduction

Ədatlar (prepositions) cümlənin başqa bir elementi ilə əlaqəli kiçik sözlərdir. Onlar vacibdir, çünki hadisələri, insanları və obyektləri bir yerdəzamanda yerləşdirərək cümlə ilə bağlı əlavə təfərrüatlar verirlər.

Biz forsince ədatlarından bir hadisəni vaxt çərçivəsində tapmaq və müddəti haqqında məlumat əlavə etmək üçün istifadə edirik.

Form

Forsince ədatlarının eyni ümumi məqsədi var, lakin fərqli bir məna daşıyır. İndiki zamana istinad edildikdə onlar həmişə  indiki bitmiş zamandakı fellə istifadə olunur.

Quruluşu belədir:
… + for + müddət + …
… + since + başlanğıc nöqtə + …

Example

for

  • I have studied Dutch for 4 years.
  • I‘ve known her for ten years.
  • She has attended the Spanish course for three months.

since

  • I have studied Dutch since 2011.
  • I‘ve known her since 2006.
  • She has attended the Spanish course since January.

Use

Adətən bir hadisənin baş verdiyi vaxtı ifadə etmək üçün for ədatından istifadə olunur (2 years, 6 weeks, 10 days…). For ədatı ilə dilə gətirilən hadisə söhbətin indiki vaxtında hələ də təsirli olur.

Ümumiyyətlə since ədatından bir hadisənin dəqiq başlanğıc nöqtəsini ifadə etməsi üçün istifadə olunur (last year, 1996, I arrived…).

Summary

Forsince ədatı bir hadisəni vaxt çərçivəsində tapmaq və müddəti barədə məlumat əlavə etməyə kömək edir. İndiki zamana istinad edildikdə onlar həmişə  indiki bitmiş zamandakı fellə istifadə olunur..

  • For hələ də davam edən bir dövrün müddətini ifadə edir. Müəyyən zamandan əvvəl yerləşdirilir.
  • Since bir hadisənin dəqiq indiki və ya keçmiş başlanğıc nöqtəsini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Since başlanğıc nöqtələrindən əvvəl yerləşdirilir.

Məsələn:
— “I‘ve been a fireman for 16 years.” =  Biz əməliyyatın müddətini ifadə etdiyimizə görə üçün for istifadə edirik.
— “I‘ve been a fireman since 2000.” = Əməliyyatın başlanğıc nöqtəsini ifadə etdiyimizə görə since istifadə edirik.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License