For and Since with Present Perfect

Introduction

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě tím, že události, osoby a předměty umisťují v čase a místě.

Pro umístění události v časovém horizontu a vyjádření dodatečné informace o jejím trvání používáme Předložky Since a For.

EXTRA: Prepositions = Předložky.

Form

Prepositions Since a For mají stejný účel, ale rozdílnou konotaci (pojmový obsah):
… + for + period of time + …
… + since + starting point + …

Example

For

 • I have studied Dutch for 4 years.
 • I‚ve known her for ten years.
 • She has attended the Spanish course for three months.

Since

 • I have studied Dutch since 2011.
 • I‚ve known her since 2006.
 • She has attended the Spanish course since January.

Use

For používáme, když chceme mluvit o době, kdy se určitá událost odehrála (2 years, 6 weeks, 10 days etc.). Události vyjádřené předložkou For jsou stále platné v přítomnosti a popisují délku určité doby (časová osa).

Since používáme, když chceme vyjádřit přesný výchozí bod určité události (last year, 1996, I arrived etc.). Since specifikuje přesný čas, kdy určitá událost začala (výchozí bod).

Summary

Prepositionsv jsou důležitými prvky ve větě, jelikož jí dodávají dodatečný význam.

Pro umístění události v časovém horizontu a vyjádření dodatečné informace o jejím trvání používáme předložky Since a For.

 • For používáme, když chceme mluvit o době, kdy se určitá událost odehrála
  … + for + period of time + …
 • Since používáme, když chceme vyjádřit přesný výchozí bod určité události:
  … + since + starting point + …

Například:
— „I’ve been a fireman for 16 years.“ = For používáme, když chceme vyjádřit délku trvání určité události.
— „I’ve been a fireman since 2000.“ = Since používáme, když chceme vyjádřit přesný výchozí bod.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License