For and Since with Present Perfect


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prepositions jsou krátká slova, která se vždy vztahují k jinému členu ve větě. Jsou nezbytné, jelikož nám poskytují dodatečné informace o větě tím, že události, osoby a předměty umisťují v čase a místě.

Pro umístění události v časovém horizontu a vyjádření dodatečné informace o jejím trvání používáme Předložky Since a For.

EXTRA: Prepositions = Předložky.

Form

Prepositions Since a For mají stejný účel, ale rozdílnou konotaci (pojmový obsah):
… + for + period of time + …
… + since + starting point + …

Example

For

 • I have studied Dutch for 4 years.
 • I‚ve known her for ten years.
 • She has attended the Spanish course for three months.

Since

 • I have studied Dutch since 2011.
 • I‚ve known her since 2006.
 • She has attended the Spanish course since January.

Use

For používáme, když chceme mluvit o době, kdy se určitá událost odehrála (2 years, 6 weeks, 10 days etc.). Události vyjádřené předložkou For jsou stále platné v přítomnosti a popisují délku určité doby (časová osa).

Since používáme, když chceme vyjádřit přesný výchozí bod určité události (last year, 1996, I arrived etc.). Since specifikuje přesný čas, kdy určitá událost začala (výchozí bod).

Summary

Prepositionsv jsou důležitými prvky ve větě, jelikož jí dodávají dodatečný význam.

Pro umístění události v časovém horizontu a vyjádření dodatečné informace o jejím trvání používáme předložky Since a For.

 • For používáme, když chceme mluvit o době, kdy se určitá událost odehrála
  … + for + period of time + …
 • Since používáme, když chceme vyjádřit přesný výchozí bod určité události:
  … + since + starting point + …

Například:
— „I’ve been a fireman for 16 years.“ = For používáme, když chceme vyjádřit délku trvání určité události.
— „I’ve been a fireman since 2000.“ = Since používáme, když chceme vyjádřit přesný výchozí bod.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License