Active and Passive Adjectives

Contributors

Introduction

Adjectives lze použít buď v Active, nebo Passive slovesném Rodě, nicméně význam se tím významně mění.

Passive Adjectives vyjadřují, že něco nebo někdo prožívá určitou událost či na ně má událost určitý efekt. Na druhé straně, Active Adjectives vyjadřují že někdo nebo něco je původcem děje, tedy že určitou činnost či událost způsobuje.

EXTRA: Adjectives = Přídavná Jména; Active = Činném; Passive = Trpném; Passive Adjectives = Trpná Přídavná jména; Active Adjectives = Činná Přídavná jména.

Form

Zde vidíme jak se Active a Passive Adjectives tvoří:

 • Active adjectives with suffix -ing.
 • Passive adjectives with suffix -ed.

Example

 • Active adjectives
  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.
 • Passive adjectives
  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Active Adjectives vyjadřují že někdo nebo něco je původcem děje, tedy že určitou činnost či událost způsobuje.

Passive Adjectives vyjadřují, že něco nebo někdo prožívá určitou událost či na ně má událost určitý efekt.

Summary

Adjectives lze použít buď v Active, nebo Passive Voice, nicméně význam se tím významně mění.

 • Passive Adjectives vyjadřují, že něco nebo někdo prožívá určitou událost či na ně má událost určitý efekt. Na druhé straně, Active Adjectives vyjadřují že někdo nebo něco je původcem děje, tedy že určitou činnost či událost způsobuje.
 • Active Adjectives jména obvykle končí na -ing, Passive Adjectives jména obvykle končí na –ed.

Například:
— „This class was boring!„= Active Adjectives.
— „I was bored during the lesson.“= Passive Adjectives.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License