Relative Pronouns of People and Things


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Pronouns jsou slova, kterými předcházíme zbytečnému opakování podstatného jména. V anglickém jazyce je rozlišujeme podle čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední).

Relative Pronouns uvádějí vztažné věty. Odkazují na osoby či předměty tím, že nahradí podmět vyjádřený v hlavní části souvětí a tím zamezí jeho zbytečnému opakování.

{K nalezení v sekci Pronouns – Relative, A1 level}

EXTRA: Pronouns = Zájmena; Relative Pronouns = Vztažná Zájmena.

Form

Relative Pronouns používáme před podstatnými jmény (osoby či předměty).

RELATIVE PRONOUN PEOPLE THINGS
whom x
whose x

Example

 • Whom
  • I called the salesman from whom I bought this watch.
  • This is the woman to whom I wanted to speak.
  • The people, for whom they were waiting, have arrived.
 • Whose
  • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
  • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
  • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

Use

Relative Pronouns odkazují na osoby či předměty, odliší je a přidá dodatečnou informaci. Používáme následující:

 1. Whom (když se ptáme, která osoba je předmětem děje, zažívá ho);
 2. Whose (když se ptáme, komu co patří).

Summary

Relative Pronouns uvádějí vztažné věty. Odkazují na osoby či předměty tím, že nahradí podmět vyjádřený v hlavní části souvětí a tím zamezí jeho zbytečnému opakování.

V této sekci jsme přidali dvě nová Relative Pronouns k těm, které jsme se již naučili na úrovni A1: Whom a whose. Obě se vztahují k osobám.

Například:
— „I am dating the girl whom I met at the bar.“ = Whom (osoba – když není v pozici podmětu).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License