Relative Pronouns of People and Things


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Pronouns jsou slova, kterými předcházíme zbytečnému opakování podstatného jména. V anglickém jazyce je rozlišujeme podle čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední).

Relative Pronouns uvádějí vztažné věty. Odkazují na osoby či předměty tím, že nahradí podmět vyjádřený v hlavní části souvětí a tím zamezí jeho zbytečnému opakování.

{K nalezení v sekci Pronouns – Relative, A1 level}

EXTRA: Pronouns = Zájmena; Relative Pronouns = Vztažná Zájmena.

Form

Relative Pronouns používáme před podstatnými jmény (osoby či předměty).

RELATIVE PRONOUN PEOPLE THINGS
whom x
whose x

Example

 • Whom
  • I called the salesman from whom I bought this watch.
  • This is the woman to whom I wanted to speak.
  • The people, for whom they were waiting, have arrived.
 • Whose
  • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
  • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
  • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

Use

Relative Pronouns odkazují na osoby či předměty, odliší je a přidá dodatečnou informaci. Používáme následující:

 1. Whom (když se ptáme, která osoba je předmětem děje, zažívá ho);
 2. Whose (když se ptáme, komu co patří).

Summary

Relative Pronouns uvádějí vztažné věty. Odkazují na osoby či předměty tím, že nahradí podmět vyjádřený v hlavní části souvětí a tím zamezí jeho zbytečnému opakování.

V této sekci jsme přidali dvě nová Relative Pronouns k těm, které jsme se již naučili na úrovni A1: Whom a whose. Obě se vztahují k osobám.

Například:
— „I am dating the girl whom I met at the bar.“ = Whom (osoba – když není v pozici podmětu).

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License