Pronumele relative pentru persoane și obiecte

Pronouns

Pronumele [pronouns] sunt cuvintele folosite pentru a evita repetiția unui substantiv. {vezi Subject Pronoums, Nivelul A1}.

Pronumele relative [relative pronouns] sunt folosite pentru a introduce subordonate relative. Ele se referă la oameni sau obiecte, înlocuind subiectul exprimat în propoziția principală, pentru a evita repetiția în propozițiile relative. {vezi Pronumele Relative, Nivelul A1}.

Pronumele Relative whom și whose se folosesc după substantive.

 • Whom ((de la) care)
  • I called the salesman from whom I bought this watch.
  • This is the woman to whom I wanted to speak.
  • The people, for whom they were waiting, have arrived.
 • Whose (a/al/ai/ale cărui)
  • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
  • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
  • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

Whom și whose se folosesc pentru a introduce subordonatele relative. Ele se referă la oameni sau obiecte, și se utilizează pentru a le identifica sau pentru a adăuga informații despre ele. Folosim:

 1. Whom (pentru a afla care persoană primește o acțiune);
 2. Whose (pentru a afla cărei persoane aparține ceva).

Folosim Pronumele Relative [relative pronouns] whom și whose pentru a introduce subordonate relative, și pentru a evita repetarea unui subiect din propoziția principală în cea secundară. Ambele se referă la oameni și se plasează după substantive.

De exemplu:
— “I am dating the girl whom I met at the restaurant.” = Whom se referă la girl.
— “The girl, whose brother owns this restaurant, is Italian.” = Whose se referă la girl.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book