Adverbele de timp

Adverbs

Adverbele [Adverbs] sunt substantivele care funcționează ca modificatori ale altor elemente din subordonată. Ele pot oferi multă informație.

Adverbele de timp [Adverbs of time] se utilizează pentru a oferi informație despre timp.

Adverbele sunt, de obicei, poziționate după verbele auxiliare (to be/to have) sau înaintea altor verbe.

Folosim adverbele de timp pentru a descrie perioada de timp a evenimentului sau acțiunii.

Cele mai frecvente sunt: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

Adverbele de timp se utilizează pentru a demonstra că ceva s-a întâmplat sau când cineva a făcut ceva. Unele adverbe de timp pot indica pentru cât timp și cât de des (frecvența) a avut loc o acțiune.

Adverbele de timp [Time adverbs] oferă informație despre timpul când ceva se întâmplă.

Cele mai utilizate sunt: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

De exemplu:
— „I’m studying now.” = Se utilizează now pentru a sublinia faptul că acțiunea are loc în momentul vorbirii.

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book