Substantivele nenumărabile

Nouns

Substantivele [nouns] se referă la o persoană, loc, obiect, eveniment, substanță sau calitate.

Substantivele nenumărabile [Uncountable nouns] sunt substantivele care nu pot fi ușor numărate sau care se referă la o masă [mass] {Vezi Substantivele – Numărabile & Nenumărabile, Nivelul A1}.

Substantivele nenumărabile se referă la obiectele pe care le considerăm a fi în masă, și nu obiecte separate. Există trei tipuri de substantive nenumărabile:

 1. Numai cu forma de singular: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 2. Numai cu forma de plural: clothes, groceries, news, regards, thanks
 3. Nenumărabile când ne referim la un sens general și numărabile când ne referim la un obiect sau semnificație anumită: a type of, a kind of…, materiale și lichide: glass, paper, coffee, water…, sau substantive abstracte: life, time
 1. Numai substantive singulare nenumărabile
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. Numai substantive plurale nenumărabile
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. Utilizarea în ambele moduri: nenumărabil și numărabil
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Substantivele nenumărabile deseori se referă la idei abstracte, substanțe, materiale, gaze și lichide.

Substantivele nenumărabile [Uncountable nouns] se referă la lucruri pe care le considerăm ca fiind în masă [mass], și nu ca obiecte separate. Avem trei tipuri de substantive nenumărabile:

 • Numai substantivele singulare nenumărabile: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 • Numai substantivele plurale nenumărabile: clothes, groceries, news, regards, thanks
 • ambele tipuri: nenumărabile și numărabile: a type of…, a kind of…;, coffee, glass, paper, water… (materials and liquids); lifetime… (abstract nouns).

De exemplu:
— „I don´t have energy for another trip.” = Energy (energie) are numai forma de singular nenumărabil.
— „I will tell you later the news of today.” = News (știri) are numai forma de plural nenumărabil.
— „Can I have some coffee?” / „Can I have a coffee?„= Coffee se referă la cafeaua în formă de pudră (singular nenumărabil), și a coffee (cafea) are sensul implicit de a cup of coffee (singular numărabil).

Să revizuim acest conținut în secțiunea {Form}. Vezi secțiunea {Example} care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A2 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book