უთვლადი არსებითი სახელები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

უთვლადი არსებითი სახელების [Uncountable nouns] დათვლა შეუძლებელია და ისინი მიემართება მასას [mass] {იხილეთ თვლადი და უთვლადი არსებითი სახელები, A1 დონე}.

Form

უთვლადი არსებითი სახელები მიემართება საგნებს, რომლებსაც მასად და არა განცალკევებულ საგნებადაა აღქმული. გვაქვს სამი სახის უთვლად არსებითი სახელი:

 1. მხოლოდ მხოლობითი ფორმით: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 2. მხოლოდ მრავლობითი ფორმით: clothes, groceries, news, regards, thanks
 3. უთვლადი, როცა მიმართება ხდება ძირითად მნიშვნელობაზე და თვლადი, როცა მიმართება ხდება კონკრეტულ საგანსა და მნიშვნელობაზე: a type of, a kind of…, მასალები და სითხეები: glass, paper, coffee, water…, ან აბსტრაქტული არსებითები: life, time

Example

 1. მხოლოდ მხოლობითი თვლადი არსებითები
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. მხოლოდ მრავლობითი უთვლადი არსებითები
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. როგორც უთვლადი, ისე თვლადი არსებითები
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= ფინჯანი ყავა)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship (= კონკრეტული პერიოდი).

Use

უთვლადი არსებითი სახელები მიემართება აბსტრაქტულ იდეებს, სუბსტანციებს,  მასალებს, მინას და სითხეებს.

Summary

უთვლადი არსებითი სახელები [Uncountable nouns] მიემართება აბსტრაქტულ მასას [mass] და არა განცალკევებულ საგნებს. ჩვენ გვაქვს სამი სახის უთვლადი არსებითი სახელი:

 • მხოლოდ მხოლობითი თვლადი არსებითები: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 • მხოლოდ მრავლობითი უთვლადი არსებითები: clothes, groceries, news, regards, thanks
 • როგორც უთვლადი, ისე თვლადი არსებითები: a type of…, a kind of…; coffee, glass, paper, water… (მასალები და სითხეები); lifetime… (აბსტრაქტული არსებითი სახელები).

მაგალითად:
— “I don´t have energy for another trip.” = სიტყვას Energy (ენერგია) აქვს მხოლოდ მხოლობითი უთვლადი ფორმა.
— “I will tell you later the news of today.” = სიტყვას News (ახალი ამბავი) აქვს მხოლოდ მრავლობითი უთვლადი ფორმა.
— “Can I have some coffee?” / “Can I have a coffee?“= Coffee (ყავა) მიემართება დაფქულ ყავას (მხოლობითი უთვლადი) და ყავას (a coffee) აქვს გავლენა ფინჯანი ყავის(a cup of coffee) მნიშვნელობაზე (მხოლობითი თვლადი).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License