ზედსართავებისა და წინდებულების ძირითადი კომბინაციები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს წინადადების შესახებ.

ზმნიზედები [Adverbs] არის მსაზღვრელები, რომლებიც შესაძლოა განთავსდეს წინადადებაში ორ სხვადასხვა პოზიციაზე და განსაზღვროს ადამიანი ან საგანი. ზედსართავები გამოიყენება მხოლოდ კონკრეტულ წინდებულებთან [prepositions].

Form

ძირითადი წინდებულები, რომლებიც მოსდევენ კონკრეტულ ზედსართავებს, შემდეგია: at, for, of, to and in.

მაგალითები, სადაც ზედსართავები წინ უსწრებს წინდებულებს წინადადებაში, შემდეგია:

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famous, grateful, known, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Afraid, ashamed, aware, bad, difficult, full, jealous, made, proud, scared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, engaged, friendly, grateful, limited, married, polite… + to + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …

Example

At

 • The audience is angry at the musician.
 • She is good at drawing.
 • All students should be present at the theatre play, it’s compulsory.

For

 • I am very sorry for your loss.
 • Smoking is extremely bad for you.
 • The novel was too difficult for his class.

Of

 • The director is very proud of his movie.
 • Jason was ashamed of his behavior.
 • She is full of energy.

To

 • I think I’m a bit addicted to music.
 • He doesn’t feel connected to his country at all.
 • My sister is married to an English photographer.

In

 • I’m interested in modern art.
 • She is involved in promoting modern music.
 • They both are skilled in chemistry and mathematics.

Use

ზოგიერთი წინდებული შეიძლება მოსდევდეს ზედსართავს, რათა გამოხატოს რამე, თუმცა ამ წინადადების ჩამოყალიბების გრამატიკული წესები არ არსებობს.

Summary

წინდებულები [Prepositions] არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს წინადადების შესახებ. ჩვენ ვიყენებთ ზედსართავებს [adjectives] მხოლოდ კონკრეტულ წინდებულებთან, თუმცა წინადადების ჩამოყალიბების გრამატიკული წესები არ არსებობს, ამიტომ ისინი უნდა დავიზეპიროთ.

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famousknown, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Bad, difficult, full, jealous, madescared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, friendlylimitedpolite… + to + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …

მაგალითად:
— “She is good at being a good friend.”
— “I am responsible for the adverts.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License