დროის ზმნიზედები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადების ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

დოის ზმნიზედები [Adverbs of time] გვაწვდის ინფორმაციას დროის შესახებ.

Form

ზმნიზედები, როგორც წესი, დამხმარე ზმნის შემდეგ ან სხვა ზმნის წინ დგას (to be/to have).

დროის ზმნიზედები გამოიყენება სიტუაციის ან მოქმედების დროის აღსაწერად.

ძირითადი დროის ზმნიზედებია: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

Example

  • I am reading now.
  • A famous singer died yesterday.
  • Are you throwing a party tonight?
  • Anna is getting married tomorrow.
  • I should do it today.
  • See you soon!
  • We have already divorced.
  • I think she will give you her e-mail address later.
  • We were at my dad’s house all day.
  • We have lived together since 1999.

Use

დროის ზმნიზედები აჩვენებს როდის მოხდა მოქმედება ან როდის ჩაიდინა ვიღაცამ რამე. ზოგი ზმნიზედა გამოხატავს რამდენი ხნის განმავლობაში და რამდენად ხშირად (სიხშირე) ხდებოდა მოქმედება.

Summary

დოის ზმნიზედები [Time adverbs] გვაწვდის ინფორმაციას, როდის ხდება მოქმედება.

ყველაზე ხშირად გამოყენებადია: now, yesterday, tonight, tomorrow, today, soon, already, later, all day, since

მაგალითად:
— “I’m studying now.” = ჩვენ ვიყებებთ სიტყვას now რათა ხაზი გავუსვათ, რომ მოქმედება საუბრის მომენტში ხდება.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License