კითხვა – Shall…?


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Shall  არის მოდალური ზმნა, რომელიც გამოიყენება ინსტრუქციების მოსათხოვად ან მოთხოვნის ზრდილობანი ფორმით ჩამოსაყალიბებლად.

Form

shall ზმნის გამოყენებით ჩამოყალიბებულ კითხვას შემდეგი სტრუქტურა აქვს:
Shall + subject* + verb + …?

*გამოიყენება მხოლოდ მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვის პირველი პირისთვის.

Example

 1. სერვისის შეთავაზება
  • Shall I bring you an aperitif?
  • Shall I bring you a glass?
  • Shall we do it for you?
 2. შეთავაზება
  • Shall I ask for the bill now?
  • Shall I book a table?
  • Shall we go to an Italian restaurant?
 3. ინსტრუქციის მოთხოვნა
  • My guests are vegetarians, what shall I cook?
  • I’m allergic to onion so what shall I do if I accidentally eat some?
  • What shall we do if the baby doesn’t drink the milk?

Use

Shall გამოიყენება მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვის პირველი პირებისთვის, რათა დავსვათ კითხვა ან გავაკეთოთ შეთავაზება ზრდილობიანი ფორმით. ისინი გამოიყენება შემდეგი სიტუაციებისთვის:

 1. სერვისის შეთავაზება;
 2. შეთავაზება;
 3. ინსტრუქციის მოთხოვნა.

Summary

მოდალური ზმნა [modal verb] shall გამოიყენება სერვისების, შეთავაზების და ინსტრუქციების მოსათხოვად.

სტრუქტურა ასეთია:
Shall + subject + verb + …?

მაგალითად:
— “Shall we help them?” = Shall ითვლება უფრო ფორმალურად და ჩვეულებრივ საუბრებში ნაკლებად გამოიყენება.
♦ “Will we help them?” = Will ითვლება ნაკლებად ფორმალურად და ჩვეულებრივ საუბრებში გამოიყენება.

შენიშვნა: Will და shall გამოიყენება ერთი და იგივე მნიშვნელობით, მაგრამ shall გამოიყენება მხოლოდ მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვის პირველი პირებისთვის.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License