მომავალი მარტივი კითხვითი

Introduction

მომავალი [future] არის დრო, რომელიც მომავალ სიტუაციებს აღნიშნავს. ჩვენ ვიყენებთ მომავალი მარტივის [future simple] სტრუქტურას, რათა ვისაუბროთ მომავლის წინასწარმეტყველებებზე, რწმენებსა და ჩანაფიქრებზე.

უარყოფით [interrogative] ფორმაში ზმნა უარფოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

მომავალ მარტივ დროს თავისი კითხვითი ფორმით აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Will + subject + verb + …?

Will Subject Verb Question
Mark
Will I/you/he/she/it work ?
Will we/you/they work ?

Example

 1. Yes/no კითხვები
  • Will you be late?
  • Will she dance with me?
  • Will they buy this?
 2. Wh-კითხვები
  • What will you wear tonight?
  • Where will he sit?
  • When will we finish our exercises?

Use

მომავალი მარტივი თავისი კითხვითი ფორმით გამოიყენება რათა კითხვა დასვას მომავლის შესახებ:

 1. yes/no კითხვების ჩამოყალიბება ადამიანების ჩანაფიქრების შესახებ;
 2. wh-კითხვების ჩამოყალიბება ადამიანების ჩანაფიქრების შესახებ.

Summary

ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ დროს  [Future simple] თავისი კითხვით [interrogative] ფორმით, რათა კითხვა დავსვათ მომავალთან დაკავშირებულ წინასწარმეტყველებებზე, რწმენებზე ან ჩანაფიქრებზე, როცა ჩვენ მეტწილად დარწმუნებულნი ვართ, რომ ისინი მომავალში ასრულდება.

სტრუქტურა ასეთია:
Will + subject + verb + …?

მაგალითად:
— “Will you work on important projects next month?” = ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ დროს ვიღაცის გადაწყვეტილებებისთვის კითხვის დადადმელად.
♦ “Do you work on important projects?” = present simple interrogative, to work (work).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License