მომავალი მარტივი კითხვითი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

მომავალი [future] არის დრო, რომელიც მომავალ სიტუაციებს აღნიშნავს. ჩვენ ვიყენებთ მომავალი მარტივის [future simple] სტრუქტურას, რათა ვისაუბროთ მომავლის წინასწარმეტყველებებზე, რწმენებსა და ჩანაფიქრებზე.

უარყოფით [interrogative] ფორმაში ზმნა უარფოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

მომავალ მარტივ დროს თავისი კითხვითი ფორმით აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Will + subject + verb + …?

Will Subject Verb Question
Mark
Will I/you/he/she/it work ?
Will we/you/they work ?

Example

 1. Yes/no კითხვები
  • Will you be late?
  • Will she dance with me?
  • Will they buy this?
 2. Wh-კითხვები
  • What will you wear tonight?
  • Where will he sit?
  • When will we finish our exercises?

Use

მომავალი მარტივი თავისი კითხვითი ფორმით გამოიყენება რათა კითხვა დასვას მომავლის შესახებ:

 1. yes/no კითხვების ჩამოყალიბება ადამიანების ჩანაფიქრების შესახებ;
 2. wh-კითხვების ჩამოყალიბება ადამიანების ჩანაფიქრების შესახებ.

Summary

ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ დროს  [Future simple] თავისი კითხვით [interrogative] ფორმით, რათა კითხვა დავსვათ მომავალთან დაკავშირებულ წინასწარმეტყველებებზე, რწმენებზე ან ჩანაფიქრებზე, როცა ჩვენ მეტწილად დარწმუნებულნი ვართ, რომ ისინი მომავალში ასრულდება.

სტრუქტურა ასეთია:
Will + subject + verb + …?

მაგალითად:
— “Will you work on important projects next month?” = ჩვენ ვიყენებთ მომავალ მარტივ დროს ვიღაცის გადაწყვეტილებებისთვის კითხვის დადადმელად.
♦ “Do you work on important projects?” = present simple interrogative, to work (work).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License