სიხშირის ზმნიზედები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადების ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

სიხშირის ზმნიზედები [Adverbs of frequency]გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ {იხილეთ ზმნიზედები – სიხშირე, A1 დონე}.

Form

ზმნიზედები [Adverbs] განთავსებულია დამხმარე ზმნების შემდეგ და სხვა ზმნების წინ.

სიხშირის ზმნიზედები აღწერს მოქმედების სიხშირეს (დანუსაზღვრელი და განსაზღვრული).

 • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი განუსაზღვრელი სიხშირის ზმნიზედებია: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი განსაზღვრული სიხშირის ზმნიზედებია: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

Example

განუსაზღვრელი სიხშირის ზმნიზედები

 • Now and then we go to the country.
 • I seldom go to the beach.
 • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
 • I frequently have headaches.
 • She exercises regularly.
 • They constantly feel bad.

განსაზღვრული სიხშირის ზმნიზედები

 • You go shopping daily.
 • Martin has weekly visits from his mother.
 • We get social welfare payment monthly.
 • He periodically complains about his ex-wife.
 • I pay for the ambulance service yearly.

Use

ზმნიზედები [Adverbs] არის სიტყვები, რომლებიც განსაზღვრავს წინადადების ელემენტებს. ისინი გვაწვდიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას წინადადების შესახებ.

განუსაზღვრელი სიხშირის ზმნიზედები [Adverbs of indefinite frequency] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ, მაგრამ არ აჩვენებს ზუსტად რა სიხშირით ხდება მოქმედება.

განსაზღვრული სიხშირის ზმნიზედები [Adverbs of definite frequency] გვაწვდის ინფორმაციას რამდენად ხშირად ხდება მოქმედება.

Summary

სიხშირის ზმნიზედა [Adverbs of frequency] გვაწვდის ინფორმაციას მოქმედების სიხშირის შესახებ.

 • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი განუსაზღვრელი სიხშირის ზმნიზედებია [Adverbs of indefinite frequency]: now and then, seldom, occasionally, frequently, regularly, constantly
 • ყველაზე ხშირად გამოყენებადი განსაზღვრული სიხშირის ზმნიზედებია [Adverbs of definite frequency]: daily, weekly, monthly, periodically, yearly

მაგალითად:
— “I seldom go to the gym.” = სუბიექტი (I) დადის სპორტდარბაზში მხოლოდ შემთხვევითად.
— “I’m periodically going to the gym.” = სუბიექტი (I) ხშირად დადის სპორტ-დარბაზში.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License