Unit 4.2

Przysłówki częstotliwości

Adverbs


Introduction

Przysłówki [adverbs] są rzeczownikami, które działają jako modyfikatory innych elementów klauzuli. Mogą zapewnić szeroki zakres informacji.

Przysłówki częstotliwości [adverbs of frequency] są używane do dostarczania informacji o częstotliwości zdarzenia {zobacz  Przysłówki częstotliwości, poziom A1}.

Form

Adverbs są zwykle umieszczane po czasownikach pomocniczych (to be/to have) lub przed innymi czasownikami.

Używamy przysłówków częstotliwości aby opisać częstotliwość wydarzenia (nieokreślona/ określona)

 • Najczęściej używane przysłówki o nieokreślonej częstotliwości to: now and thenseldomoccasionallyfrequentlyregularlyconstantly
 • Najczęściej używane przysłówki o określonej częstotliwości to: dailyweeklymonthlyperiodicallyyearly

Example

 • Przysłówki o nieokreślonej częstotliwości:
  • Now and then we go to the country.
  • I seldom go to the beach.
  • He has a flat in London now, but he still comes home occasionally.
  • I frequently have headaches.
  • She exercises regularly.
  • They constantly feel bad.
 • Przysłówki o określonej częstotliwości:
  • You go shopping daily.
  • Martin has weekly visits from his mother.
  • We get social welfare payment monthly.
  • He periodically complains about his ex-wife.
  • I pay for the ambulance service yearly.

Use

Przysłówki częstotliwości są często używane jako przysłówki czasu, by opisać jak często coś ma miejsce.

Przysłówki o nieokreślonej częstotliwości są używane by wyrazić idee tego jak często coś ma miejsce, ale dawać informacji na temat dokładnie jak często coś ma miejsce.

Przysłówki o określonej częstotliwości są używane by wyrazić dokładnie jak często coś się dzieje.

Summary

Przysłówki częstotliwości informują o częstotliwości wydarzenia.

 • Najczęściej używanymi przysłówkami częstotliwości nieokreślonej są: now and thenseldomoccasionallyfrequentlyregularlyconstantly
 • Najczęściej używanymi przysłówkami częstotliwości określonej są: dailyweeklymonthlyperiodicallyyearly

Na przykład:
— “seldom go to the gym.” = Podmiot (I) rzadko chodzi na siłownie.
— “I’m periodically going to the gym.” = Podmiot (I) okresowo chodzi na siłownie.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book