Unit 10.1Wzmacniacze i środki łagodzące

Adverbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Przysłówki są wyrażeniami, które działają jako modyfikatory innych elementów klauzuli. Mogą zapewnić szeroki zakres informacji.

Przysłówki stopnia służą do informowania o intensywności działania lub przymiotnika {zobacz Przysłówki stopnia, poziom A1}.

Wzmacniacze i środki łagodzące należą do przysłówki stopnia.

Form

Wzmacniacze

Najczęściej używane to: highlyabsolutelysoutterlyincrediblyparticularly

Środki łagodzące

Najczęściej używane to: fairlypretty (informal), ratherslightly

{Zobacz Przysłówki stopnia, Poziom A2}.

Example

Wzmacniacze

  • The climate was highly dry.
  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.

Środki łagodzące

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

Wzmacniacze są używane do wzmocnienia słów i wyrażeń.

Środki łagodzące są używane do osłabienia słów i wyrażeń.

Summary

Wzmacniacze i środki łagodzące to dwa rodzaje przysłówków stopnia. Używamy wzmacniaczy, aby podkreślić słowa lub wyrażenia, i środki łagodzące, aby podkreślić te słowa i wyrażenia nie tak mocno.

Najczęściej używane wzmacniacze to: highlyabsolutelysoincrediblyutterlyparticularly

Najczęściej używane środki łagodzące to: fairlyprettyratherslightly

Na przykład:
— “I am absolutely sure he is lying.” = Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kłamie, więc używamy wzmacniacza.
— “I am fairly sure that he is lying.” = Jest mało prawdopodobne, że kłamie, więc używamy środka łagodzącego.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

Info


License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book