Unit 10.1

Wzmacniacze i środki łagodzące

Introduction

Przysłówki są wyrażeniami, które działają jako modyfikatory innych elementów klauzuli. Mogą zapewnić szeroki zakres informacji.

Przysłówki stopnia służą do informowania o intensywności działania lub przymiotnika {zobacz Przysłówki stopnia, poziom A1}.

Wzmacniacze i środki łagodzące należą do przysłówki stopnia.

Form

Wzmacniacze

Najczęściej używane to: highlyabsolutelysoutterlyincrediblyparticularly

Środki łagodzące

Najczęściej używane to: fairlypretty (informal), ratherslightly

{Zobacz Przysłówki stopnia, Poziom A2}.

Example

Wzmacniacze

  • The climate was highly dry.
  • It is absolutely impossible to win at most carnival games.
  • He was so helpful.
  • The view is utterly beautiful.
  • We came incredibly close to falling off the stairs.
  • These drawings are particularly good.

Środki łagodzące

  • These crystals are fairly bright.
  • The view was pretty good, but not breathtaking.
  • I’m rather bored.
  • It is slightly expensive, but I’m still going to buy it.

Use

Wzmacniacze są używane do wzmocnienia słów i wyrażeń.

Środki łagodzące są używane do osłabienia słów i wyrażeń.

Summary

Wzmacniacze i środki łagodzące to dwa rodzaje przysłówków stopnia. Używamy wzmacniaczy, aby podkreślić słowa lub wyrażenia, i środki łagodzące, aby podkreślić te słowa i wyrażenia nie tak mocno.

Najczęściej używane wzmacniacze to: highlyabsolutelysoincrediblyutterlyparticularly

Najczęściej używane środki łagodzące to: fairlyprettyratherslightly

Na przykład:
— “I am absolutely sure he is lying.” = Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kłamie, więc używamy wzmacniacza.
— “I am fairly sure that he is lying.” = Jest mało prawdopodobne, że kłamie, więc używamy środka łagodzącego.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License