Unit 4.2

Zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe czasu

Introduction

Zdanie okolicznikowe czasu [temporal clauses] są częścią zdań składowych przysłówkowych, które składają się z niezależnych i zależnych zdań składowych połączonych łącznikami. Łączniki zdań okolicznikowych czasu odnoszą się do określonego punktu w czasie.

Form

Zdanie okolicznikowe czasu: można wyrazić za pomocą dwóch rodzajów struktur, które różnią się kolejnością słów, ale nie w znaczeniu:

 • Connector + clause + , + clause
 • Clause + connector + clause

Zdania składowe składają się z subject + verb. Łączniki to before, after, when and while.

Example

Before

 • Before I go to work, I drink coffee.
  I drink a coffee before I go to work.
 • Before it starts raining, we should leave.
  We should leave before it starts raining.

After

 • After you fainted, the ambulance came.
  The ambulance came after you fainted.
 • After we got to know her, we realized she was selfish.
  We realized she was selfish after we got to know her.

When

 • When she had a disease, she felt bad.
  She felt bad when she had a disease.
 • When they were sleeping, the light was on.
  The light was on when they were sleeping.

While

 • While you were reading, they had some coffee.
  They had some coffee while you were reading.
 • While he is doing the exercise, he feels good.
  He feels good while he is doing the exercise.

Use

Używamy zdań okolicznikowych czasu, aby umiejscowić wydarzenie lub czynność w czasie. Zdanie okolicznikowe czasu ma sens dzięki następującym łącznikom.

 • Before (wcześniej/przed);
 • After (później/po);
 • When (kiedy [konkretny moment]);
 • While (w czasie [równocześnie z innym wydarzeniem]).

Summary

Temporal Clauses to zdania złożone, które pozwalają określić czas i długość trwania wydarzenia lub czynności. Zazwyczaj mają one dwie części: Zdanie nadrzędne i zdanie podrzędne, które są połączone łącznikiem.

Te łączniki to: Before, after, when and while.

Struktury:
Connector + clause + , + clause
Clause + connector + clause

Na przykład:
— “Before you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower beforeyou cook dinner.” = Shower jest pierwszym wydarzeniem, a dinner drugim.
— “After you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower after you cook dinner.” = Dinner jest pierwszym wydarzeniem, a shower drugim.
— “When the dinner is ready, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower when the dinner is ready.” = Shower jest drugim wydarzeniem, które ma miejsce w konkretnym momencie.
— “While you cook dinner, I’ll have a shower.” / “I’ll have a shower whileyou cook dinner.” = Dwa wydarzenia mają miejsce w tym samym czasie.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License