Unit 1.2

Present Perfect vs Past Simple

Introduction

Present perfect jest używany do wyrażania zakończonych działań, które miały miejsce w przeszłości, ale są połączone z teraźniejszością i nadal mają na nią wpływ {zobacz  Present Perfect, Poziom A2}.

Past simple jest używana do wyrażania sytuacji, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości {patrz Past Simple, Poziom A1}.

Present perfect oraz Past simple różnią się formą i znaczeniem.

Form

Present perfect oraz Past simple mają różne struktury dla trzech form.

Formy twierdzące:

 • Present perfect: Subject + have/has + past participle + …
 • Past simple: Subject + Verb (Past tense) + …

Formy przeczące:

 • Present perfect: Subject + have/has + not + past participle + …
 • Past simple: Subject + did + not + verb + …

Formy pytające:

 • Present perfect: Have/Has + subject + past participle + …?
 • Past simple: Did + subject + verb + …?

Example

Present perfect

 • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
 • Have they lived together for a year (they are still together)?

Past simple

 • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week..
 • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Use

Używamy present perfect do mówienia o krótkich lub długich wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i wciąż mają konsekwencje w teraźniejszości lub o takich, które miały miejsce w niezakończone wyrażenia czasowe (this monthtoday, this year…)

Używamy past simple do mówienia o krótkich lub długich wydarzeniach, które miały miejsce i zakończyły się w zakończone wyrażenia czasowe przeszłości (two weeks agolast yearin 2010yesterday…).

Summary

Czasy present perfect oraz past simple różnią się znaczeniem i formą.

Na przykład:
— “have been to the cinema four times this month.” = Używamy present perfect czasownika to be by wyrazić, że nadawca rozpoczął czynność w okresie, który jeszcze się nie skończył (this month).
— “went to the cinema four times last month.” = Używamy past simple czasownika to go by wyrazić, że nadawca zakończył czynność w przeszłości (last month).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License