Unit 1.2

Present Perfect vs Past Simple

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Present perfect jest używany do wyrażania zakończonych działań, które miały miejsce w przeszłości, ale są połączone z teraźniejszością i nadal mają na nią wpływ {zobacz  Present Perfect, Poziom A2}.

Past simple jest używana do wyrażania sytuacji, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości {patrz Past Simple, Poziom A1}.

Present perfect oraz Past simple różnią się formą i znaczeniem.

Form

Present perfect oraz Past simple mają różne struktury dla trzech form.

Formy twierdzące:

 • Present perfect: Subject + have/has + past participle + …
 • Past simple: Subject + Verb (Past tense) + …

Formy przeczące:

 • Present perfect: Subject + have/has + not + past participle + …
 • Past simple: Subject + did + not + verb + …

Formy pytające:

 • Present perfect: Have/Has + subject + past participle + …?
 • Past simple: Did + subject + verb + …?

Example

Present perfect

 • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
 • Have they lived together for a year (they are still together)?

Past simple

 • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week..
 • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Use

Używamy present perfect do mówienia o krótkich lub długich wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i wciąż mają konsekwencje w teraźniejszości lub o takich, które miały miejsce w niezakończone wyrażenia czasowe (this monthtoday, this year…)

Używamy past simple do mówienia o krótkich lub długich wydarzeniach, które miały miejsce i zakończyły się w zakończone wyrażenia czasowe przeszłości (two weeks agolast yearin 2010yesterday…).

Summary

Czasy present perfect oraz past simple różnią się znaczeniem i formą.

Na przykład:
— “have been to the cinema four times this month.” = Używamy present perfect czasownika to be by wyrazić, że nadawca rozpoczął czynność w okresie, który jeszcze się nie skończył (this month).
— “went to the cinema four times last month.” = Używamy past simple czasownika to go by wyrazić, że nadawca zakończył czynność w przeszłości (last month).

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book