Present Perfect vs Egyszerű Múlt

Introduction

A present perfect-et arra használjuk, hogy kifejezzünk olyan cselekvéseket, amelyek a múltban történtek, de a jelenhez kapcsolódnak és hatással vannak rá. {nézze meg a Present Perfect, A2 szint részt}.

Az egyszerű múltat [past simple] arra használjuk, hogy múltban történt és lezárult cselekvéseket fejezzünk ki. {nézze meg a Egyszerű Múlt, A1 szint részt}.

A present perfect és az egyszerű múlt különböznek alakban és jelentésben.

Form

A present perfect-nek és az egyszerű múltnak más a szerkezete a három módbn.

Állítómódú alakok:

 • Present perfect: Subject + have/has + past participle + …
 • Egyszerű múlt: Subject + Verb (Past tense) + …

Tagadó módú alakok:

 • Present perfect: Subject + have/has + not + past participle + …
 • Egyszerű múlt: Subject + did + not + verb + …

Kérdőmódú alakok:

 • Present perfect: Have/Has + subject + past participle + …?
 • Egyszerű múlt: Did + subject + verb + …?

Example

Present perfect

 • I have lived in Chicago for 10 years, I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
 • Have they lived together for a year (they are still together)?

Past simple

 • I lived in Chicago for 10 years, now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week.
 • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Use

A present perfect-et használjuk rövid/hosszú, befejezetlen cselekvések és események kifejezésére, illetve olyan múltbeli helyzetek leírásánál, amelyek eredménye a jelenben van, és befejezetlen időre vonatkozó időhatározót használunk (this month, today, this year…).

Az egyszerű múltat használjuk rövid/hosszú, befejezett cselekvések és események kifejezésére, illetve olyan ismétlődő események és szokások esetében, amelyek a múltban történtek, és befejezett időre utaló időhatározót használunk (two weeks ago, last year, in 2010, yesterday…).

Summary

A present perfect és az egyszerű múlt [past simple] különböznek jelentésben és alakban.

Például:
— “I have been to the cinema four times this month.” = A to be present perfect alakját használjuk, hogy kifejezzük, a beszélő egy olyan időszakban kezdte el a cselekvést, amely még nem fejeződött be (this month).
— “I went to the cinema four times last month.” = A to go egyszerú múlt alakját használjuk, hogy kifejezzük, a beszélő egy múltbeli időpontban (last month) befejezte a cselekvést

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a present perfect és az egyszerű múlt használatát kontextusba helyezve.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.