Present Perfect Állító Mód

Introduction

A present perfect egy olyan igeidő, amelyet arra használunk, hogy befejezett cselekvéseket írjunk le, amelyek a múltban történtek, de a jelenhez kapcsolódnak és még hatással vannak rá.

Amikor állító módban van, az ige megerősít valamit az alanyról.

Form

A present perfect szerkezete állító módban a következő:
Subject + have/has + past participle + …

 • To Have: egyes szám harmadik személyben have helyett has;
  • Az állító mód rövid alakjai a következők: I’ve – you’ve – he’s…
 • A szabályos past participle alakokat úgy képezzük, hogy -d-t vagy -ed-t teszünk az ige alap alakja után. A rendhagyó past participle alakokat fejből kell megtanulni.
Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

A present perfect igeidővel gyakran használunk olyan időre vonatkozó kifejezéseket, mint: ever, never, before, yet, just, already, still, so far, up until now

{Nézze meg a Past Participle topikot a rendhagyó igék miatt.}.

Example

 1. Múltbeli események, melyek eredménye a jelenben van
  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • We have finished our homework!
 2. Befejezett cselekvések, amelyek eddigi élettapasztalatokra vonatkoznak
  • I have talked to her four times.
  • This is the best castle she has ever visited.
  • They have never travelled without their computer.

Use

A present perfect-et használjuk állító módban, hogy megerősítsük a következőket:

 1. Múltbeli események, melyek eredménye a jelenben van;
 2. Befejezett cselekvések, amelyek eddigi élettapasztalatokra vonatkoznak.

Summary

Állító módban a present perfect-et arra használjuk, hogy megerősítsünk lezárult cselekvéseket, amelyek a múltban történtek, de a jelenhez kapcsolódnak és van hatásuk rá.

A szerkezete a következő:
Subject + To Have + past participle + … (has egyes szám harmadik személyben)

Például:
— “She has worked on an important project these morning.” = A present perfect-et használjuk, mert a múltbeli cselekvésnek még van hatása a jelenre.
♦ “She worked on an important project yesterday.” = A past simple-t használjuk, mert a múltbeli cselekvés lezárult, és nem szükséges hangúlyozni annak hatását a jelenre.

NOTE: A past participle-t általában perfect igeidők képzésére használjuk, és múltat vagy lezárult cselekvéseket ír le. Úgy képezzük, hogy az ige alap alakjához -d-t vagy -ed-t teszünk, míg a rendhagyó igéknek más, fix alakjuk van, amelyeket fejből kell megtanulni.

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a present perfect állító módú használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License