A Past Participle

Introduction

A past participle egy befejezett melléknévi igenév, amelyet a különböző igeidők képzésére használunk (mint a present perfect).

Sok ige past participle alakja rendhagyó.

Form

A past participle az igének egy olyan alakja, amelyet a past perfect, a past perfect continuous, a present perfect, a folyamatos jelen [present perfect continuous], a future perfect, a future perfect continuous és a múlt igeidők {nézze meg a Present Perfect topikot} képzésénél használunk.

Szabályos

A szabályos past participle alakok az egyszerű múlt képzési szabályait követik, azaz -ed-t teszünk az igék végére.

Rendhagyó

A rendhagyó igék nem követik ezt a szabályt. A leggyakrabban használt rendhagyó igék a következők:

Verb Past Participle
become become
break broken
bring brought
buy bought
do done
draw drawn
drink drunk
eat eaten
feel felt
find found
go gone
have had
hear heard
keep kept
read read
run run
say said
see seen
teach taught
write written

Example

Szabályos

  • I have just finished my work.
  • He has already stopped exercising.
  • They have started to talk during the lesson.

Rendhagyó

  • I have lost my car keys!
  • He has put on weight.
  • They have never been to Chicago.

Use

A past participle-t igék képzésére használjuk a különböző igeidőkben.

Summary

A past participle egy igealak, sok igeidő képzésénél használjuk. Úgy képezzük, hogy -ed-t teszünk az ige végére, de sok rendhagyó ige van.

Például:
— Szabályos : “Watch” ⇒ “I have watched a great movie tonight.” = Ed-et teszünk az ige végére.
— Rendhagyó: “Be” ⇒ “I have been to Montenegro four times.” / “I have beed to Montenegro four times.” = Egy másik alakot használunk (a be ige been-re változik).

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a past participle használatát kontextusba helyezve.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License