May: Lehetőséget Kifejező Módbeli Segédigék

Introduction

A módbeli segédige [modal verb] egy segédige [auxiliary verb], amelynek nincs önmagában jelentése, de módosítja a főigét, annak jelentését. és több részletet ad a cselekvésről.

A may egy fajta segédige, amelyet arra használunk, hogy kifejezzük, valami lehet, hogy megtörténik, és arra is, hogy engedélyt kérjünk vagy adjunk.

Form

A may-nek mindig ugyanaz az alakja, még egyes szám harmadik személyben is, és általában három módban találjuk ezt a szerkezetet.

Állító

Állító módban a szerkezete a következő:
Subject + may + verb + …

Subject may Verb
I/You may work
He/She/It may work
We/You/They may work

Tagadó

Tagadó módban a szerkezete a következő:
Subject + may + not + verb + …

Subject may + not Verb (infinitive)
I/You may not work
He/She/It may not work
We/You/They may not work

Kérdő

Kérdő módban a szerkezete a következő:
May + subject + verb + …?

May Subject Verb Question
Mark
May I/you work ?
May he/she/it work ?
May we/you/they work ?

Example

Állító

 1. Engedély
  • You may take this plate.
  • She may answer the phone.
  • They may travel by plane.
 2. Bizonytalanság/lehetőség
  • I’m afraid I may be late.
  • Susana may come to see you tomorrow.
  • There may be too many people at the post office.
 3. Kívánság vagy remény kifejezése
  • May the force be with you.
  • May you both be happy together.
  • May we have rain this year.

Tagadó

 • You may not answer the phone call!
 • She may not leave a message.
 • I’m afraid that we may not interview the director.

Kérdő

 • May I answer an important phone call?
 • May she leave you a message?
 • May we interview the director?

Use

A may-t állító módban a következő esetekben használjuk:

 1. Engedélykérés vagy adás;
 2. Valamiben nem vagyunk biztosak;
 3. Kívánság vagy remény kifejezése.

A may-t tagadó módban akkor használjuk, amikor nem adunk engedélyt vagy bizonytalanságot fejezünk ki.

A may-t kérdő módban akkor használjuk, amikor egy udvarias kérést fejezünk ki.

Summary

A may módbeli segédige [modal verb] engedélyt, kívánságokat, reményeket fejez ki, illetve annak a lehetőségét, hogy valami megtörténik. Tagadó módban tiltást vagy bizonytalanságot fejezünk ki vele, kérdő módban pedig udvarias kéréseket.

A szerkezetek a következők:

 • Állító mód: Subject + may + verb + …
 • Tagadó mód: Subject + may + not + verb + …
 • Kérdő mód: May + subject + verb + …?

Például:
— Állító mód: “It may snow this winter.”
— Tagadó mód: “It may not snow this winter.”
— Kérdő mód: “May it snow this winter?

Olvasson át mindent a {Form} részben. Nézze át az {Example} részt, amely bemutatja a may használatát kontextusba helyezve.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License