Unit 8.2

May: Olasılık Belirtmek İçin Kullanılan Fiil


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modal Fiiller [modal verbs] kendi başlarına anlamları olmayan fakat cümlede ana eylemi niteleyerek anlamını değiştiren ve eylem hakkında ek bilgi sağlayan yardımcı fiillerdir.

May bir şeyin olma olasılığından bahsetmek ve izin istemek için kullanılan yardımcı bir modal fiilidir.

Form

May fiili üçüncü tekil kişi için bile aynıdır ve genelde üç yapıda bulunur.

Olumlu

May yardımcı modal fiilinin Olumlu Haldeki cümle yapısı:
Özne + may + fiil + …

Subject may Verb
I/You may work
He/She/It may work
We/You/They may work

Olumsuz

May yardımcı modal fiilinin Olumsuz Haldeki cümle yapısı:
Özne + may + not + fiil + …

Subject may + not Verb (infinitive)
I/You may not work
He/She/It may not work
We/You/They may not work

Soru

May yardımcı modal fiilinin Soru Haldeki cümle yapısı:
May + özne + fiil + …?

May Subject Verb Question
Mark
May I/you work ?
May he/she/it work ?
May we/you/they work ?

 

Example

Olumlu

 1. İzin
  • You may take this plate.
  • She may answer the phone.
  • They may travel by plane.
 2.  Belirsizlik/olasılık
  • I’m afraid I may be late.
  • Susana may come to see you tomorrow.
  • There may be too many people at the post office.
 3. Bir isteğin veya arzunun ifade edilmesi
  • May the force be with you.
  • May you both be happy together.
  • May we have rain this year.

Olumsuz

 • You may not answer the phone call!
 • She may not leave a message.
 • I’m afraid that we may not interview the director.

Soru

 • May I answer an important phone call?
 • May she leave you a message?
 • May we interview the director?

Use

May kelimesini Olumlu Halde aşağıdaki durumlarda kullanıyoruz:

 1. İzin verirken;
 2. Bir şeyden emin değilken;
 3. Bir isteği veya umudu ifade ederken.

May kelimesi Olumsuz Halde bir şeyin yasaklandığını belirtmek veya belirsizliği göstermek için kullanılır.

May kelimesi Soru Halinde kibarca izin istemek için kullanılır.

Summary

May modal fiili [modal verb] bir şeyin olma olasılığından bahsederken ve izin alırken/verirken kullanılır. Olumsuz yapısı bir şeyin yasak olduğunu belirtirken ya da bir şeyin kesin olmadığını belirtirken kullanılır. Soru yapısı ise kibarca bir şey isterken kullanılır.

 • Olumlu: Özne + may + fiil + …
 • Olumsuz: Özne + may + not + fiil + …
 • Soru: May + özne + fiil + …?

Örneğin:
—Olumlu: “It may snow this winter.”
— Olumsuz: “It may not snow this winter.”
— Soru: “May it snow this winter?

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans