Unit 9.2

Yer Edatları


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Edatlar [Prepositions] cümlenin farklı bir ögesine bağlı kelimeciklerdir. Olaylar, insanlar ve nesnelere hakkında zaman ve yer çerçevesinde bilgi verdikleri için kullanımları çok önemlidir.

Yer Edatları [prepositions of place] bahsedilen olayı yer çerçevesinde konumlandırmak için kullanıyoruz.

Form

Bir olayın veya eylemin yerini belirtmek için aşağıda verilen Yer Edatları kullanılır.
Bunlar: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Example

  • The mountain boots are under the bed.
  • The coat is next to the backpack.
  • She hung a picture above the fireplace.
  • Two people are standing behind George.
  • The pilot is standing between those two air hostesses.
  • They hung a clock over the sofa.
  • The bakery is opposite my father’s restaurant.

Use

Yer Edatları bir nesnenin yerini belirtirken kullanılır.

Summary

Bir olayın veya eylemin yerini belirtmek için Yer Edatları [prepositions of place] kullanılır.

En çok kullanılan Yer Edatları şunlardır: under, next to, above, behind, between, over,
opposite, below, in front of ve near

Örnek:
My chocolate is under the table.” = under edatı burada bir şeyin yerini bildiriyor (chocolate).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans