Unit 9.2

Yer Edatları


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Edatlar [Prepositions] cümlenin farklı bir ögesine bağlı kelimeciklerdir. Olaylar, insanlar ve nesnelere hakkında zaman ve yer çerçevesinde bilgi verdikleri için kullanımları çok önemlidir.

Yer Edatları [prepositions of place] bahsedilen olayı yer çerçevesinde konumlandırmak için kullanıyoruz.

Form

Bir olayın veya eylemin yerini belirtmek için aşağıda verilen Yer Edatları kullanılır.
Bunlar: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Example

  • The mountain boots are under the bed.
  • The coat is next to the backpack.
  • She hung a picture above the fireplace.
  • Two people are standing behind George.
  • The pilot is standing between those two air hostesses.
  • They hung a clock over the sofa.
  • The bakery is opposite my father’s restaurant.

Use

Yer Edatları bir nesnenin yerini belirtirken kullanılır.

Summary

Bir olayın veya eylemin yerini belirtmek için Yer Edatları [prepositions of place] kullanılır.

En çok kullanılan Yer Edatları şunlardır: under, next to, above, behind, between, over,
opposite, below, in front of ve near

Örnek:
My chocolate is under the table.” = under edatı burada bir şeyin yerini bildiriyor (chocolate).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Lisans