Unit 1.1

Present Perfect Soru Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Soru hali ise bu zamanda soru sormak için kullanılır.

Form

Soru halinin yapısı:
Have + özne + geçmiş zaman + …?

 • To Have: 3.tekil kişi için have yerine has kullanılır
 • Düzenli fiilerin geçmiş zaman hali
  Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur. Düzensiz fiilerin geçmiş zaman hali ezberlenmelidir.
Have Subject Past Participle Question
Mark
Have I/you worked ?
Has he/she/it worked ?
Have we/you/they worked ?

Düzensiz fiileri öğrenmek için Geçmiş Zaman konusuna bakınız.

Example

 1. Geçmişte biten fakat etkisi süren eylemler
  • Have I lost my car keys?
  • Has he put on weight?
  • Have we finished our homework?
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken
  • Have I talked to her four times?
  • Has she visited this castle?
  • Have they travelled without their computer?

Use

Present Perfect soru halini aşağıdaki durumlarda kullanıyoruz.

 1. Geçmişte biten fakat etkisi süren eylemler;
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken.

Summary

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır. Öznenin eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği öğrenilmek istendiğinde Soru halinde cümle oluşturulur.

Present Perfect soru hali aşağıdaki gibidir:
Have + özne + geçmiş zaman + …? (3. tekil kişi için “has” kullanılır).

Örnek:
— “Has she worked on an important project this morning?” = Eylemin geçmişte tamamlanmış olup günümüzde etkisi olup olmadığını sorgulamak istediğimizde bu yapıyı kullanırız.
♦ “Did she work on an important project yesterday?” = Bu cümlede olduğu gibi Geçmiş Zamanı günümüzü etkilemeyen olup bitmiş eylemler için kullanıyoruz.

NOT: Düzensiz fiiller, present perfect formunda farklı şekillerde karşımıza çıkarlar.

Past Participle genellikle present perfect zaman formunda cümle kurmak için kullanılır.
*Geçmiş Zaman geçmişteki olayları ve bitmiş eylemleri anlatmak için kullanılır. Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans