Unit 1.1

Present Perfect Soru Hali

Tenses

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır.

Soru hali ise bu zamanda soru sormak için kullanılır.

Soru halinin yapısı:
Have + subject + past participle + …?

 • To Have: 3.tekil kişi için have yerinehas kullanılır
 • Düzenli fiilerin geçmiş zaman hali
  Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur. Düzensiz fiilerin geçmiş zaman hali ezberlenmelidir.
Have Subject Past Participle Question
Mark
Have I/you worked ?
Has he/she/it worked ?
Have we/you/they worked ?

Düzensiz fiileri öğrenmek için Geçmiş Zaman konusuna bakınız.

 1. Geçmişte biten fakat etkisi süren eylemler
  • Have I lost my car keys?
  • Has he put on weight?
  • Have we finished our homework?
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken
  • Have I talked to her four times?
  • Has she visited this castle?
  • Have they travelled without their computer?

Present Perfect soru halini aşağıdaki durumlarda kullanıyoruz.

 1. Geçmişte biten fakat etkisi süren eylemler;
 2. Deneyim ve tecrübelerden bahsederken.

Present Perfect sonuçlanmış fakat etkisi günümüzde hala devam eden eylem ve olaylardan bahsetmek için kullanılır. Öznenin eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği öğrenilmek istendiğinde Soru halinde cümle oluşturulur.

Present Perfect soru hali aşağıdaki gibidir:
Have + subject + past participle + …? (3. tekil kişi için “has” kullanılır).

Örnek:
Has it rained the whole morning?” = Eylemin geçmişte tamamlanmış olup günümüzde etkisi olup olmadığını sorgulamak istediğimizde bu yapıyı kullanırız. Bu örnekte yağmur sonucunda sokakların ıslak kalma olasılığından endişelenen kişi özneye Present Perfect ile soru yöneltmiştir.

> “Did it rain the whole morning?” = Bu cümlede olduğu gibi Geçmiş Zamanı günümüzü etkilemeyen olup bitmiş eylemler için kullanıyoruz.

NOT: Düzensiz fiiller, present perfect formunda farklı şekillerde karşımıza çıkarlar.
Past Participle genellikle present perfect zaman formunda cümle kurmak için kullanılır.
*Geçmiş Zaman geçmişteki olayları ve bitmiş eylemleri anlatmak için kullanılır. Düzenli fiillerde eylemin temel haline -d, -ed takıları eklenerek oluşturulur.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book