Unit 6.1

Değişmeyen Çoğul İsimler

Nouns

İsimler bir insana, bir yere, bir şeye, bir olaya, bir maddeye ya da bir özellikten bahsederken kullanılır.

Değişmeyen İsimler sayıları tam olarak belirli olmadığı için çoğul ve tekil halde değişmeyen isimlere denmektedir.

Değişmeyen İsimler çoğul isimler ile aynı kurala uymaz. Tekil ve çoğul halde aynıdırlar. İsmin sadece tekil hali varsa çoğul yapmak için -s takısı eklenmez. İsmin hem tekil hem çoğul halinin bulunması halinde artikel bu kullanımlara uyum sağlar.

En çok kullanılan Değişmeyen Çoğul İsimler şunlardır: clothes, fireworks, glasses, goggles, jeans, outskirts, scissors, series, thanks, trousers vb.

İsmin başına a pair of eklediğimizde ismi tekil yapmış oluruz çünkü tek bir çift olarak bahsediyoruz.

 • Değişmeyen Çoğul İsimlerin Tekil Yapıları
  • A pair of scissors is on the office desk.
  • This advertisement is about a new series.
  • Your old pair of goggles is used in the musical.
 • Değişmeyen Çoğul İsimlerin Çoğul Yapıları
  • Scissors are dangerous for babies.
  • New TV series about famous writers are going to start.
  • These goggles cost a fortune!

 Değişmeyen Çoğul İsimlerin yapısında hem tekil hal hem de çoğul halleri aynıdır. Sayılamayan isimlerden, tek bir parçadan veya birden fazla parçadan oluşan bir şeyden (İki parçadan oluşan nesneler bir bütün olarak düşünülür: scissors, trousers, glasses…) bahsedilirken kullanılır.

Değişmeyen İsimler çoğul haldeyken değişmeyen kelimelerdir ve onları ayırt etmek için doğru artikeli kullanmak gerekir. Çoğul yapıları için belirli bir kuralları yoktur.

En çok kullanılanlar şunlardır: clothes, fireworks, glasses, goggles, jeans, outskirts, scissors, series, thanks, trousers vb.

Örnek:
— “I bought a pair of jeans.” / “I bought two pairs of jeans.” = Aynı kelimeyi hem tekil hem çoğul olarak kullanıyoruz.
— “My dad bought new trousers.” / “My dad bought a new trouser.” = Pantalon yalnızca çoğul halde bulunabilir.

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

License

English Grammar A2 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book