Unit 6.1

Danh từ số nhiều bất biến

Advertising

Introduction

Danh từ [noun] chỉ một người, địa điểm, sự vật, sự kiện, chất hoặc chất lượng.

Danh từ bất biến [Invariant nouns] là những danh từ có dạng số ít và số nhiều giống nhau.

Form

Danh từ bất biến không theo quy tắc hình thành số nhiều nói chung, chúng giống nhau ở số ít và số nhiều. Khi danh từ có cả dạng số ít và số nhiều, mạo từ được điều chỉnh cho phù hợp, nhưng nếu nó chỉ có dạng số ít, chúng ta không thêm -s vào cuối danh từ.

Các danh từ số nhiều bất biến được sử dụng phổ biến nhất là: clothesfireworks, glassesgoggles, jeansoutskirtsscissors, series, thankstrousers

Thêm a pair of trước danh từ làm cho các danh từ này trở thành số ít, bởi vì chúng ta bắt đầu gọi chúng là một thực thể duy nhất.

Example

Dạng số ít của danh từ bất biến

  • A pair of scissors is on the office desk.
  • This advertisement is about a new series.
  • Your old pair of goggles is used in the musical.

Dạng số nhiều của danh từ bất biến

  • Scissors are dangerous for babies.
  • New TV series about famous writers is going to start.
  • These goggles cost a fortune!

Use

Chúng ta sử dụng danh từ số nhiều bất biến tương tự như với danh từ số nhiều.

Nó đề cập đến một số danh từ không đếm được hoặc một thực thể duy nhất, một cái gì đó bao gồm nhiều hơn một phần (các đối tượng được coi là một: scissorstrousersglasses…).

Summary

Danh từ bất biến [Invariant nouns] là danh từ có cùng dạng số ít và số nhiều, và chúng ta cần sử dụng đúng mạo từ để phân biệt chúng. Chúng không tuân theo quy tắc hình thành số nhiều.

Được sử dụng phổ biến nhất là: clothesfireworks, glasses, jeansscissorsthankstrousers

Ví dụ:
— “I bought a pair of jeans.” / “I bought two pairs of jeans.” = Quần jean có hình thức giống nhau ở cả số ít và số nhiều.
— “My dad bought new trousers.” / “My dad bought a new trouser.” = Quần chỉ có thể tồn tại ở dạng số nhiều.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License