Unit 6.1

Nespremenljivi množinski samostalniki

Nouns

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, kraj, stvar, dogodek, snov ali pojav {glej Samostalniki, stopnja A1}.

Nespremenljivi samostalniki [invariant nouns] so samostalniki, ki imajo enako obliko za ednino in za množino.

Form

Nespremenljivi samostalniki ne sledijo splošnemu pravilu tvorjenja; v ednini in množini so enaki. Ko ima samostalnik tako edninsko kot množinsko obliko, ji je člen prilagojen, če pa ima samo edninsko obliko, ne dodajajmo -s na koncu samostalnika. 

Najpogosteje rabljeni nespremenljivi množinski samostalniki so: clothes, fireworks, glasses, goggles, jeans, outskirts, scissors, series, thanks, trousers

Dodajanje a pair of pred samostalnikom da samostalniku edninsko obliko, ker se nanj začnemo nanašati kot na samostojno entiteto.

Example

Edninska oblika nespremenljivih samostalnikov

  • A pair of scissors is on the office desk.
  • This advertisement is about a new series.
  • Your old pair of goggles is used in the musical.

Množinska oblika nespremenljivih samostalnikov

  • Scissors are dangerous for babies.
  • New TV series about famous writers are going to start.
  • These goggles cost a fortune!

Use

Nespremenljive množinske samostalnike uporabljamo na enak način kot množinske samostalnike. Uporabljamo jih, ko se nanašamo na nekatere števne samostalnike ali na samostojno enoto, nekaj, kar je sestavljeno iz več kot enega dela (ločeni objekti, ki jih dojejamo kot enega: scissors, trousers, glasses…).

Summary

Nespremenljivi samostalniki so samostalniki z enako obliko za ednino in množino; da jih ločimo, moramo uporabiti pravilni člen. Ne sledijo splošnemu pravilu tvorjenja.

Najpogosteje rabljeni so: clothes, fireworks, glasses, goggles, jeans, outskirts, scissors, series, thanks, trousers

Na primer
— “I bought a pair of jeans.” / “I bought two pairs of jeans.” = Za ednino in množino uporabimo isto besedo.
“My dad bought new trousers.” / “My dad bought new trouser.” = Trousers ima samo množinsko obliko.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book