Unit 6.1

Nespremenljivi množinski samostalniki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, kraj, stvar, dogodek, snov ali pojav {glej Samostalniki, stopnja A1}.

Nespremenljivi samostalniki [invariant nouns] so samostalniki, ki imajo enako obliko za ednino in za množino.

Form

Nespremenljivi samostalniki ne sledijo splošnemu pravilu tvorjenja; v ednini in množini so enaki. Ko ima samostalnik tako edninsko kot množinsko obliko, ji je člen prilagojen, če pa ima samo edninsko obliko, ne dodajajmo -s na koncu samostalnika. 

Najpogosteje rabljeni nespremenljivi množinski samostalniki so: clothes, fireworks, glasses, goggles, jeans, outskirts, scissors, series, thanks, trousers

Dodajanje a pair of pred samostalnikom da samostalniku edninsko obliko, ker se nanj začnemo nanašati kot na samostojno entiteto.

Example

Edninska oblika nespremenljivih samostalnikov

  • A pair of scissors is on the office desk.
  • This advertisement is about a new series.
  • Your old pair of goggles is used in the musical.

Množinska oblika nespremenljivih samostalnikov

  • Scissors are dangerous for babies.
  • New TV series about famous writers are going to start.
  • These goggles cost a fortune!

Use

Nespremenljive množinske samostalnike uporabljamo na enak način kot množinske samostalnike. Uporabljamo jih, ko se nanašamo na nekatere števne samostalnike ali na samostojno enoto, nekaj, kar je sestavljeno iz več kot enega dela (ločeni objekti, ki jih dojejamo kot enega: scissors, trousers, glasses…).

Summary

Nespremenljivi samostalniki so samostalniki z enako obliko za ednino in množino; da jih ločimo, moramo uporabiti pravilni člen. Ne sledijo splošnemu pravilu tvorjenja.

Najpogosteje rabljeni so: clothes, fireworks, glasses, goggles, jeans, outskirts, scissors, series, thanks, trousers

Na primer
— “I bought a pair of jeans.” / “I bought two pairs of jeans.” = Za ednino in množino uporabimo isto besedo.
“My dad bought new trousers.” / “My dad bought new trouser.” = Trousers ima samo množinsko obliko.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License