Unit 5.1

Struktura to be used to v nikalni obliki

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be used to je struktura, ki jo uporabljamo za izražanje navad in običajev, ki so nam domači.

Ko je v nikalni obliki, glagol zanika, da ima osebek neke navade.

Form

To be used to ima v nikalni obliki naslednjo strukturo:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

  • Kratke oblike v nikalni obliki so enake kratkim oblikam glagola to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not used to Verb + ing
I am not used to working
You are not used to working
He/She/It is not used to working
We/You/They are not used to working

Example

  • They‘re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‘m not used to it now.
  • He is not used the noise of the washing machine.

Use

Struktura to be used to v nikalni obliki zanika nekaj ali neke aktivnosti, ki jih je nekdo navajen.

Summary

To be used to v nikalni obliki zanika navade in običaje, ki so nam domači.Struktura je:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …Na primer:
— “You are not used to having breakfast early in the morning.” = “Having breakfast in the morning” ni navada osebka.

NOTE: Ne mešajmo s to use to, ki se lahko pojavlja samo v povedih, ki so že v preteklem času.

Na primer:
— “You aren’t used to have breakfast early in the morning.” = To be used to izraža dejanje, na katerega osebek sedaj ni navajen.
♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.”= To use to izraža dejanje, ki se ni dogajalo v preteklosti, se pa dogaja zdaj.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book