Unit 5.1

Struktura to be used to v nikalni obliki

Introduction

To be used to je struktura, ki jo uporabljamo za izražanje navad in običajev, ki so nam domači.

Ko je v nikalni obliki, glagol zanika, da ima osebek neke navade.

Form

To be used to ima v nikalni obliki naslednjo strukturo:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …

  • Kratke oblike v nikalni obliki so enake kratkim oblikam glagola to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not used to Verb + ing
I am not used to working
You are not used to working
He/She/It is not used to working
We/You/They are not used to working

Example

  • They‘re not used to working in a big, modern city.
  • I have not had long hair since I was a child so I‘m not used to it now.
  • He is not used the noise of the washing machine.

Use

Struktura to be used to v nikalni obliki zanika nekaj ali neke aktivnosti, ki jih je nekdo navajen.

Summary

To be used to v nikalni obliki zanika navade in običaje, ki so nam domači.Struktura je:
Subject + to be + not + used to + [verb + ing]/pronoun/noun phrase + …Na primer:
— “You are not used to having breakfast early in the morning.” = “Having breakfast in the morning” ni navada osebka.

NOTE: Ne mešajmo s to use to, ki se lahko pojavlja samo v povedih, ki so že v preteklem času.

Na primer:
— “You aren’t used to have breakfast early in the morning.” = To be used to izraža dejanje, na katerega osebek sedaj ni navajen.
♦ “You didn’t use to have breakfast early in the morning.”= To use to izraža dejanje, ki se ni dogajalo v preteklosti, se pa dogaja zdaj.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.