Unit 7.1

Must: modalni glagoli obveze


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Modalni glagol [modal verb] je tip pomožnega glagola, ki nima pomena sam po sebi, ampak modificira glavni glagol, spreminja njegov pomen in dodaja podrobnosti o dejanju.

Must je tip modalnega glagola, ki ga uporabljamo za izražanje gotovosti, nuje ali močne obveze, ki ne prihaja od zunaj, ampak je osebno mnenje. Ko je v nikalni obliki, izraža tudi prepoved.

Form

Must lahko izražamo v treh oblikah in se ne spremeni niti v tretji osebi ednine.

Affirmative

Njegova struktura v trdilni obliki je:
Subject + must + verb + …

Subject must Verb
I/You must work
He/She/It must work
We/You/They must work

Negative

Njegova struktura v nikalni obliki je:
Subject + must not + verb + …

 • Kratka oblika nikalne oblike je: mustn’t.
Subject must + not Verb
I/You must not work
He/She/It must not work
We/You/They must not work

Interrogative

Njegova struktura v vprašalni obliki je:
Must + subject + verb + …?

Must Subject Verb Question
Mark
Must I/you work ?
Must he/she/it work ?
Must we/you/they work ?

Example

 1. Gotovost/zelo pričakovano
  • It must be her flat. It’s number 13.
  • This house must be in a good state! They renovated it last year.
  • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city center.
 2.  Močna obveza
  • I must search for a new house, my contract ends soon.
  • She must clean the kids’ clothes, they got very dirty at the park.
  • Must we be on time?
 3. Potreba
  • I must buy a new fridge.
  • He must search for a student flat.
  • Must they paint the walls?
 4. Prepoved (nikalna oblika)
  • You must not give your address on online forums!
  • He must not surf the internet while working!
  • You mustn’t smoke in this restaurant.

Use

Must uporabimo, ko:

 1. Smo prepričani glede nečesa, je nekaj zelo pričakovano (trdilna oblika);
 2. Obstaja močna obveznost (trdilna, vprašalna oblika);
 3. Nekaj je nujno potrebno (trdilna, vprašalna oblika);
 4. Prepoved (nikalna oblika).

Summary

Modalni glagol [modal verb] must izraža gotovost, močno obvezo, potrebo ali prepoved, ki ne prihaja od zunaj. Must lahko izrazimo na tri načine; ne spremeni se niti v prvi osebi ednine.

Strukture so:

 • Trdilna: Subject + must + verb + …
 • Nikalna: Subject + must not + verb + …
 • Vprašalna: Must + subject + verb + …?

Na primer:
— Trdilna: “I must visit my parents soon.” = Osebek čuti obveznost.
— Nikalna: “You must not try drugs.” = Izraža prepoved.
— Vprašalna: Must I do it now? = Osebek sprašuje, ali mora nekaj narediti v tistem trenutku.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License