Unit 9.2

Svojilni predlogi

Introduction

Predlogi [prepositions] so majhne besede, ki povezujejo elemente v povedi. Pomembni so, ker dodajajo podrobnosti o povedi.

Svojilne predloge [prepositions of possession] uporabljamo za izražanje dejstva, da nekaj pripada človeku, živali ali stvari.

Form

Glavni predlogi, ki jih uporabljamo, da pokažemo lastništvo, so: of, with in to.
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

Of

  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.

With

  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.

To

  • This towel belongs to me.

Use

Svojilne predloge uporabljamo, da poudarimo odnos lastništva:

Of uporabljamo za države, mesta, ljudi, svojilne zaimke;

With uporabljamo za fizične značilnosti, naglase, predmete/materiale/živali;

To uporabljamo za izražanje pripadnosti (belong to).

Summary

Svojilne predloge [prepositions of possession] uporabljamo za izražanje dejstva, da nekaj pripada osebi, živali ali stvari. Ne obstajajo pravila o tej temi; način uporabe svojilnih predlogov se moramo naučiti na pamet.

Glavni so:

  • Of: z državami, mesti in ljudmi, svojilnimi zaimki.
  • With: za fizične značilnosti, naglase, predmete/materiale/živali.
  • To: spada v besedno zvezo belong to.

Na primer:
— “She is the girl of his dreams.” = Of uporabljamo za izražanje lastništva.
— “She is the girl with the piercing.” = With uporabljamo za opisovanje fizičnih lastnosti nekoga.
— “She is the girl that belongs to your team.” = Belong to uporabljamo za izražanje pripadnosti.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License