Unit 9.2

Svojilni predlogi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Predlogi [prepositions] so majhne besede, ki povezujejo elemente v povedi. Pomembni so, ker dodajajo podrobnosti o povedi.

Svojilne predloge [prepositions of possession] uporabljamo za izražanje dejstva, da nekaj pripada človeku, živali ali stvari.

Form

Glavni predlogi, ki jih uporabljamo, da pokažemo lastništvo, so: of, with in to.
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

Of

  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.

With

  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.

To

  • This towel belongs to me.

Use

Svojilne predloge uporabljamo, da poudarimo odnos lastništva:

Of uporabljamo za države, mesta, ljudi, svojilne zaimke;

With uporabljamo za fizične značilnosti, naglase, predmete/materiale/živali;

To uporabljamo za izražanje pripadnosti (belong to).

Summary

Svojilne predloge [prepositions of possession] uporabljamo za izražanje dejstva, da nekaj pripada osebi, živali ali stvari. Ne obstajajo pravila o tej temi; način uporabe svojilnih predlogov se moramo naučiti na pamet.

Glavni so:

  • Of: z državami, mesti in ljudmi, svojilnimi zaimki.
  • With: za fizične značilnosti, naglase, predmete/materiale/živali.
  • To: spada v besedno zvezo belong to.

Na primer:
— “She is the girl of his dreams.” = Of uporabljamo za izražanje lastništva.
— “She is the girl with the piercing.” = With uporabljamo za opisovanje fizičnih lastnosti nekoga.
— “She is the girl that belongs to your team.” = Belong to uporabljamo za izražanje pripadnosti.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License