Unit 2.2Present continuous v prihodnosti

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Prihodnost je čas, ki ga uporabljamo za napovedovanje ali izražanje prihodnjih dogodkov.

Ko uporabljamo strukturo trajnega sedanjika [present continuous] se nanašamo na trdne načrte {glej Present continuous, stopnja A1}.

Form

{Glej Present continuous, stopnja A1}.

Example

  • She‘s having a birthday party next week.
  • She isn’t having a birthday party next week.
  • Is she having a birthday party next week?

Use

Present continuous lahko uporabljamo za potrjevanje, zanikanje ali postavljanje vprašanj o načrtovanih aktivnostih v prihodnosti ali o trdnih načrtih, ki že imajo točno določen čas.

Summary

Trajni sedanjik [present continuous] lahko uporabljamo za izražanje prihodnosti ali za nanašanje na trdne načrte.

Na primer:
— “I am working on an important project the whole month.” = Uporabimo present continuous v prihodnosti, ker izražamo bližnjo prihodnost (kmalu).  
♦ “I am working on an important project the whole month.” = Uporabimo present continuous, ker izražamo našo trenutno situacijo (zdaj).
♦ “I will work on an important project the whole month.” = Uporabimo future simple, ker izražamo prihodnje časovno obdobje  (kmalu).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Feedback

Books4Languages feedback.

InfoLicense

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book