Unit 2.2

Present continuous v prihodnosti

Introduction

Prihodnost je čas, ki ga uporabljamo za napovedovanje ali izražanje prihodnjih dogodkov.

Ko uporabljamo strukturo trajnega sedanjika [present continuous] se nanašamo na trdne načrte {glej Present continuous, stopnja A1}.

Form

{Glej Present continuous, stopnja A1}.

Example

  • She‘s having a birthday party next week.
  • She isn’t having a birthday party next week.
  • Is she having a birthday party next week?

Use

Present continuous lahko uporabljamo za potrjevanje, zanikanje ali postavljanje vprašanj o načrtovanih aktivnostih v prihodnosti ali o trdnih načrtih, ki že imajo točno določen čas.

Summary

Trajni sedanjik [present continuous] lahko uporabljamo za izražanje prihodnosti ali za nanašanje na trdne načrte.

Na primer:
— “I am working on an important project the whole month.” = Uporabimo present continuous v prihodnosti, ker izražamo bližnjo prihodnost (kmalu).  
♦ “I am working on an important project the whole month.” = Uporabimo present continuous, ker izražamo našo trenutno situacijo (zdaj).
♦ “I will work on an important project the whole month.” = Uporabimo future simple, ker izražamo prihodnje časovno obdobje  (kmalu).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License